Zaman: 20 Ağu 2014 11:48

Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

  
Bilmece ve zeka sorusu soranların ve cevaplayanların yeri. Sor yada cevapla...

Moderatörler: Deva, SüperMod

Forum kuralları
Forum Kuralları.

Bir bilmece sormadan önce aynı bilmeceden olup olmadığını kontrol edin lütfen.
Belki aynı başlık adı altında olmayabilir yalnız arattırma yaparsanız kolayca bulabilirsiniz, aksi takdirde silinecektir.
Emeğiniz boşa gitmesin.

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 17 Kas 2008 23:49

On birer kişilik iki takım arasında,küçük ve ağır bir topu,ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun türü.:KRİKET

On birinci yüzyılda Anadolu’ya gelen Türklerin Ağrı dağına yüce dağ anlamında verdikleri ad.:ALATAV

On birinci yüzyılda Kuzey Afrika’nın işgalinde önemli bir rol oynayan Arap kabilesi.:SİBA

On birinci yüzyılın ikinci yarısında İzmir’e egemen olarak Anadolu kıyılarında ilk Türk donanmasını kuran Türk Beyi. : ÇAKABEY

On birinci yüzyılın sonundan on üçüncü yüzyılın sonuna değin Fransa,İtalya ve İspanya’nın bazı yörelerinde halk dilini kullanarak ürün veren şair-müzisyenlere verilen ad.:TRUBADUR

On dokuz ya da yirmi dört kürekçisi olan, çektiri türünden savaş gemisi. : KALİTE

On dokuzuncu asır sonlarında Fransa’da natüralistlere karşı çıkan sembolizm akımına öncülük etmiş olan sanatçılara verilen ad.:DEKADAN

On dokuzuncu asırda İstanbul tiyatrolarında ortaya çıkan eğlendirici şarkı. : KANTO

On dokuzuncu asırdan başlayarak İstanbul’da gerçekleştirilen renkli çizgili ve hareli cam eşyaya verilen ad. Noktalı yada dumanlı sırça,işlemeli cam işi. : ÇEŞMİBÜLBÜL

On dokuzuncu yüzyılda Gaziantep yöresinde yaşamış,yalın bir dille söylediği şiirlerinde doğa güzelliklerini ve sevgiyi konu edinmiş halk şairimiz.:ALİBEŞE:ALUBEŞE

On dördüncü asırda kullanılan ince,uzun çoğu kez üç köşeli hançer.: ALENAS

On dördüncü asırda Orta Anadolu’da kurulmuş Türk beyliği. : ERETNA

On dördüncü yüzyılda yaşayan ünlü astronomi ve matematik bilginimiz.:KADIZADERUMİ

On iki düzine. : GROSA

On iki hayvanlı eski Türk takviminde timsah yılına verilen ad.: NEK

On iki parmak bağırsağının şişkince olan başlangıç bölümü. : BULBUS

On ikinci yüzyılda Selçuklular döneminde İran’ın Kaşan kentinde üretilen bir tür seramik.:LAKABİ

On kişilik asker birliği.:MANGA

On para değerinde olan sikke.:METELİK

On sekizinci asırdan başlayarak Fransa’da gelişen bir edebi tür.:FANTASTİK

On sekizinci yüzyılda Avrupa’ya egemen olan İtalyan opera tarzının adı.:NAPOLİTEN

On sekizinci yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkan ve Kadıyanilik de denilen dinsel hareket.:AHMEDİYE

On sekizinci yüzyılın başında Fransa’da çok geçerli olan,kavisli çizgileri bol,gösterişli bir bezeme üslubu.:ROKOKO

On tabanlı logaritmanın kısaltması.:LOG

On üçüncü asırda İngiltere’de despot kralların yetkilerini büyük oranda daraltan siyasal bir anlaşmaya ve belgeye verilen ad. : MAGNACARTA

On üçüncü yüzyıl başlarında ortaya çıkmış çok sesli vokal beste üslubu.:MOTET

On üçüncü yüzyılda Akdeniz’de kullanılan yelkenli bir gemi.:NAVE

On üçüncü yüzyılda Anadolu’da kurulan esnaf örgütü.:AHİLİK

On üçüncü yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya gelerek Selçuklu sarayına girmiş,aşk ve şarap konularını işleyen şiirleriyle divan edebiyatının bilinen ilk temsilcisi olmuş şair.:HOCADEHHANİ

On üçüncü yüzyılda Selçuklular döneminde İran’ın Kaşan kentinde üretilen bir tür seramik.:LAKABİ

On üçüncü yüzyılda Tunus’ta kurulan bir İslam tarikatı.:ŞAZELİYE

On yedi hecelik üç dizeden oluşan kısa Japon şiiri.:HAİKU

On yedinci asırdan On dokuzuncu asra kadar kıyı taşımacılığında ve iç sularda kullanılan küçük Hollanda yelkenlisi. : KAAG

On yedinci yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan sanat ve edebiyat akımı.:KLASİSİZM

Onaltıncı yüzyılda Japonya’nı Kyoto kentinde,özel olarak çay töreni için tasarlanan kurşun sırlı seramik kaplar.:RAKU

Onaltışar taşla iki kişi arasında oynanan bir zeka oyunu. : DAMA

Onbeş ve bazen elli altmış kilo çeken sinagrite benzer bir balık. : AKYA

Onbir oyuncudan oluşan iki takım arasında top ve sopayla oynan bir oyun. : KRİKET

Ondalık sistem.:DESİMAL

Ondan sonra.:BADEHU

Ondokuzuncu yüzyılda Rusya’da, kitlelerin köylüler arasında yürütülecek siyasal propaganda çalışmalarıyla harekete geçirilebileceğini savunan sosyalist hareketin üyelerine verilen ad.:NARODNİKLER

Ondokuzuncu yüzyılda İngiltere’de işlerini yitirmelerine yol açan dokuma tezgahlarını tahrip etmek üzere örgütlenen zanaatçılara verilen ad. : LUDDİSTLER

Ondokuzuncu yüzyılda İstanbul tiyatrolarında ortaya çıkan eğlendirici şarkı. : KANTO

Ondört dizeden oluşan bir Batı şiiri türü. : SONE

Ongun. TOTEM :

Oniki hayvanlı eski Türk takviminde timsah yılına verilen ad. : NEK

Oniki İmam’ın dokuzuncusu. TAKİ

Onikibin yıl önce Pasifik’e gömüldüğüne inanılan insanlığın ve uygarlığın ana yurdu sayılan kıta.:MU

Onikinci ve onaltıncı. yüzyıllar arasında And’larda büyük bir uygarlık kuran Güney Amerika halkı.:İNKALAR

Onikinci yüzyılda kurulan bir İslam tarikatı.:ŞAZELİYE

Onikinci yüzyılın ortasında Fransa’da gelişen ve genellikle şövalyelerin aşklarını konu alan edebiyat biçimi. : ROMANS

Onluklar. : AŞERAT

Onsekizinci yüzyıl sonunda başlayan,duygu , coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı.:ROMANTİZM

Onsekizinci yüzyılda Fransa’da yaygın olan süsleme üslubu.:ROKAY

Onsekizinci yüzyılda Fransa’da yayılan bir süsleme biçemi.:AMPİR

Onun için.:BİNAENALEYH

Onur,haysiyet,şeref.:İZZETİNEFİS

Onurlu,yüce gönüllü,şerefli. : ALİCENAP

Onyedinci yüzyılda yaşayan ve Mesihliğini ilan ettikten sonra “Dönmeler” yada “Avdetiler” adıyla bilinen mezhebin doğmasına neden olan Yahudi önder.:SABETAY SEVİ

Onyedinci. yüzyılda yaşamış ünlü Osmanlı tarihçisi. : NAİMA

Opera,bale gibi müzikli sahne yapıtlarının sözlerini yada konusunu içeren metin kitapçığı.:LİBRETTO

Operada tek solist tarafından söylenen şarkı.: ARYA

Operada,perde açılmadan önce orkestranın çaldığı parça.: UVERTÜR

Operalarda baş kadın rolünü oynayan oyuncu. : PRİMADONNA

Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği,genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça.:ARYA

Operatör.:CERRAH

Optik aletlerde objektiften aldığı ışınları göze veren mercek sistemi. : OKÜLER

Optik kaydırma. : ZUM

Orak.:KALIÇ

Ordu hizmeti,askerlik.:BAYRAKALTI

Ordu ili yöresinde lokma tatlısına verilen ad.:ZİRİTLA

Ordu iline özgü bir tür hamur tatlısı.:KAHA

Ordu mallarının saklandığı,bakımlarının yapıldığı yer,depo.:DEBBOY

Ordu ve Giresun yöresinde,soğanları yemek yapımında kullanılan bir tür çiğdeme verilen ad.:SAKARCA

Ordu yöresinde yaprakları ve ince dalları sebze olarak kullanılan dikenli bir ot.:MELOCAN

Ordu yöresine özgü,yaprakları ve ince dalları sebze olarak kullanılan dikenli bir ot.:MELOCAN

Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğal güzelliğiyle tanınmış bir göl.:GAGA

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir şelale.:PÖSKÜDEN

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde bir yayla.:KEYFALAN

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir plaj.:EFİRLİ

Ordu’nun Perşembe ilçesinin eski adı.:VONA

Organ aktarımı.:TRANSPLANTASYON

Organ katılaşması. : SKLEROZ

Organik kimyada bir önek. : NOR

Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen,sıvı yağ kıvamında,kara renkte,ağır,is kokulu,suda erimeyen bir madde.:KATRAN

Organik maddeleri eritmekte kullanılan,eter kokusunda bir sıvı.:ASETON

Organik maddelerin ayrışmasından oluşan yanıcı yağlara verilen ad.:NEFT

Organizmada darbeyle oluşan bozukluk. : TRAVMA

Organizmada oluşan bir sıvının akışının durması. : STAZ

Organizmaların biçim ve yapısını inceleyen bilim dalı,şekil bilgisi.:MORFOLOJİ

Organizmanın 24 saatlik madde ve enerji ihtiyacını karşılayan besinlerin çeşidi ve miktarı.:RASYON

Organizmanın herhangi bir noktasında bulunan bir hastalık olayının organizmanın başka bir yerine sıçraması. : METASTAZ

Orhan Asena’nın bir tiyatro oyunu. : FADİK KIZ

Orhan Boran’ın yarattığı radyo oyunu tipi.:YUKİ

Orhan Hançerlioğlu’nun bir romanı.: ALİ

Orhan Kemal’in gerçek adı.:AHMET RAŞİT ÖĞÜTÇÜ

Orhan Kemal’in iki kez filme alınmış ünlü romanı. : MURTAZA

Orhan Pamuk’un bir romanı. : KAR

Orkestra için bestelenmiş uzun kompozisyon.:SENFONİ

Orkestra ve askeri bandolarda kullanılan en tiz sesli tahta nefesli çalgı. :PİKOLO

Orkestradaki tüm çalgılarla çalınan bölüm.:TUTTİ

Orman gülü. : AÇELYA

Orman içinde düz ve ağaçsız yer,düzlük.:ALAN

Ormancılıkta,kesilecek ağaçları işaretlemek için kullanılan kıvrık ağızlı kesici alet.:GRİF

Ormandaki çıplak alan.:KAYRAN

Ormanlara zararlı bir böcek. : KESE

Ormanlarda oldukça yaygın bir mantar türü.:AMANİTA

Orta çağda Fransa’da derebeyinin maddi ve manevi esareti altında bulunan kimse.:VASSAL

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin plaka işareti. : RCA

Orta Afrika’da bir ırmak.:KAGERE

Orta Afrika’da büyükbaş hayvanlarda görülen uyku hastalığı.:NAGANA

Orta Afrika’da yaşayan bir halk.:AZANDELER

Orta Afrika’ya özgü,hintdarısından elde edilen bir tür bira.:POMPE

Orta Afrika’ya özgü,manyok bitkisinin kökünden yapılan çok sert bir içki.:RUTUKU

Orta Amerika kökenli,palmiyeye benzer bir süs bitkisi.:NOLİNA

Orta Amerika’da ve Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde ormanlık alanlarda yaşayan bir memeli türü.:KİNKAJU

Orta Amerika’da yaşayan ve başlıklı maymun da denilen maymun cinsi.:SAİ

Orta Anadolu’da bir göl.:EBER

Orta Anadolu’da bir ilk çağ yerleşmesi.:ABARNA

Orta Anadolu’da Kızılırmak kıvrımı içinde kalan bölgenin eski çağlardaki adı. : HATTİ

Orta Anadolu’da merkezi önce Sivas,daha sonra Kayseri olan Türk Beyliği.:ERETNA

Orta Anadolu’da yaygın bir bozlak türü.:AYDOS

Orta Anadolu’ya özgü bir halk oyunu. : ÜÇAYAK

Orta Anadolu’ya özgü çoban köpeği ırkı.:AKBAŞ

Orta Arabistan’da büyük bir kum çölü.:NUFUD

Orta Asya kökenli,kabak kemaneye benzer bir çalgı.:GİZEK

Orta Asya Türkleri ve Hintliler arasında yaygın olan telli bir çalgı. : DUTAR

Orta Asya’da eski Türk mezarlarının üzerindeki türbe türü yapılara verilen ad. : BARK

Orta Asya’da yaşayan bazı Türk boyları arasında özellikle Kırgızlar,Kazaklar ve Özbekler’de yaygın bir fal türü.:KUMALAK

Orta Asya’da yaşayan bazı Türk boyları arasında yaygın bir fal türü. : KUMALAK.:KOMALAK

Orta Asya’da yaşayan Şamanist Türkler arasında çeşitli şeylerden anlam çıkartarak bakılan fal.:IRIM

Orta Asya’da,Hunlar dönemine ait buluntularıyla ünlü kurgan.:KUROT

Orta Avrupa’da bir göl. : BALATON

Orta boy demir çivi.:KARFİÇE

Orta boylu,düşük kulaklı,tüyleri kısa bir tür av köpeği.:KOPOY

Orta çağda Fransa’da derebeyinin maddi ve manevi esareti altında bulunan kimse. : VASSAL

Orta çağda okyanusta kullanılmış yelkenli büyük gemi. : NEF

Orta çağdaki Breton saz şairlerinin aracılığıyla ortaya çıkan,biri anlatımsal,diğeri de lirik iki şiir türünün adı. : LAİ

Orta deri :MEZODERM

Orta irilikte bir deniz kuşu.:YELKOVAN

Orta kaldırım.: REFÜJ

Orta Karadeniz bölgesinde bir dağ.:TEKELİ

Orta Karadeniz yöresinde dokunan kalın ve dayanıklı bir tür kumaş. : KAZAKİ

Orta kulakta bulunan küçük bir kemik.:ÜZENGİ

Orta oyunu ve Karagöz’de Yahudi tiplemesine verilen ad. : CUD

Orta oyununda , Karagözde Rum tipi. : BALAMA

Orta oyununda kadın rolüne çıkan erkek. : ZENNE

Orta oyununda Kavuklu ile konuşarak oyunu açan oyuncu. : PİŞEKAR

Orta oyununda taklitçi.: ZUHURİ

Orta oyununun sergilendiği genellikle oval biçimli alan. : PALANKA :PALANGA

Orta sulardaki küçük kabukluların yoğun hayvan planktonlarıyla oluşturduğu popülasyon.:KRİLL

Orta ve Doğu Avrupalı Yahudilere verilen ad. : ESKENAZİ:ASKENAZİ

Orta ve güney Amerika’da yaşayan,iri bedenli kemirici hayvan.:PAKA

Orta ve Kuzey Anadolu’da yetişen,meyveleri halk hekimliğinde kullanılan bir ağaççık.:GİLABURU
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 17 Kas 2008 23:50

Orta yaşlı ve evlenmemiş kız için kullanılan eski sözcük.:ANİS

Orta yoğunlukta lif levha.(Mediul Density Fibre board).:MDF

Orta, ara. : MEYAN

Orta,merkez.:SANTRA

Ortaca ilçesinin Dalyan beldesinde,deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı kumsal.:İZTUZU

Ortaçağ Arap coğrafyacılarına göre Balkanlarda yaşayan çeşitli Slav kavimleri.:SAKALİBE

Ortaçağda açık denizlerde kullanılan yelkenli bir gemi. :NAVİ

Ortaçağda Avrupa’da kullanılmış bir tür eğri hançer.:ALENAS

Ortaçağda Batılıların Müslüman halklar için kullandığı ad.:SARAZEN

Ortaçağda Katolik dünyasında,katı din inançlarına karşı gelenleri cezalandırmak amacıyla kurulan kilise mahkemesi.:ENGİZİSYON

Ortaçağda kullanılan kürekli ve yelkenli bir taşıma gemisi.:BARÇA

Ortaçağda kullanılan kürekli ve yelkenli taşıma gemisi.:BARÇA

Ortaçağda Okyanusta kullanılmış yelkenli büyük gemi.:NEF

Ortaçağda Slav ülkelerinde,bugün Batı ülkelerindeki kontun karşılığı.:ZUPAN

Ortaçağda,şövalyelerin savaşta ve avda kullandığı,çoğu zaman zengin oymalarla işlenmiş fildişi boru.: OLİFANT
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 17 Kas 2008 23:51

Ortaçağın en önemli atış silahı.:ARBALET

Ortadan kaldırma,yok etme. : İZALE

Ortadan kolayca yarılan ve çekirdeğinden ayrılabilen meyve.:YARMA

Ortadoğu çöllerinde yaşayan ve Arapça konuşan göçebe bir halk. : BEDEVİLER

Ortadoğu’da doğmuş Avrupalı. : LEVANTEN

Ortadoğu’da ve Afrika’da görülen yerel frengi.:BEJEL

Ortadoğu’nun en büyük gölü.:URMİYE

Ortadoğuya özgü,nohutla yapılan bir yemek.:FALAFEL

Ortakçı.:MARABA

Ortaklar. : ŞÜREKA

Ortalama.:VASATİ

Ortaoyununda kavuklu ile konuşarak oyunu açan kimse.:PİŞEKAR

Ortaoyununda Rum tipi.:BALAMA

Ortaoyununda taklitçi.:ZUHURİ

Ortasına baştan geçebilmesi için bir delik açılmış,genellikle kare yada dikdörtgen biçimli kalınca bir kumaş parçasından oluşan dış giyim.:PANÇO

Ortasında lagün bulunan Mercanada. : ATOL

Ortaya çıkartılmış. : LANSE

Ortodoks Hıristiyanların bağlı olduğu kilisenin başkanlarına verilen san. : PATRİK

Ortodoks kilise resmi.: İKON

Ortodoks kiliselerinin başkanlarına verilen ad.:PATRİK

Ortodokslar’da dinsel aşamada bir mevki.:VARDAPET

Ortodokslarda patrikten sonra gelen ve bir bölgenin din işlerinde başkanlık eden din adamı.:METROPOLİT

Oruca başlama zamanı. İMSAK

Oruç saatlerini gösteren cetvel.:İMSAKİYE

Oruçlu,oruç tutan. : SAİM

Oryantalizm.:ŞARKİYAT

Osman Gazi’nin kayınpederi.:EDEBALİ

Osmaniye ilinde antik bir kent.:KASTABALA

Osmaniye ilinde bir kaplıca.:HARUNİYE

Osmaniye ilinde ünlü bir yayla.:ZORKUN

Osmaniye ilinde, Aslantaş da denilen ve “ulusal park” kapsamına alınan ünlü Hitit yerleşmesi.:KARATEPE

Osmaniye’de bir baraj.:ASLANTAŞ

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ilkçağ kenti.:ASATİVATAYA

Osmanlı toprak düzeninde yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasında olan dirlik. : ZEAMET

Osmanlı devletinin yargı sisteminde Şeyhülislamdan sonra gelen en yüksek görevliye verilen ad. : KAZASKER

Osmanlı mimarlığında çatı arasında veya dükkanların üstünde yer alan alçak tavanlı asma kat. : ŞİRVANİ

Osmanlı borçları yönetimi. : DÜYUNU UMUMİYE

Osmanlı camilerinin avlusunda yer alan duvar ya da parmaklıkla çevrili küçük mezarlık.:HAZİRA

Osmanlı camilerinin avlusunda yer alan küçük mezarlık.:HAZİRE

Osmanlı da devlet malı otlaklardan alınan vergi. : OTLAKİYE

Osmanlı devlet ileri gelenlerinin kullandığı bir bıçak türü.:AKVA

Osmanlı devlet teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli.:ÇAVUŞ

Osmanlı Devleti zamanında Mısır valilerine verilen ad. : HIDİV

Osmanlı Devletinde 1840 yılında basılmış 20 kuruş değerinde gümüş sikke.:MECİDİYE

Osmanlı devletinde 1843’ten sonra askeri ferik rütbesine karşılık olarak sivil yöneticilere verilen unvan.:MİRİMİRAN

Osmanlı devletinde bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye verilen aylık ya da bir yere bağlı gelir. : DİRLİK

Osmanlı devletinde Bulgarlardan oluşturulan bir asker sınıfı. : VOYNUK

Osmanlı devletinde Bulgarlardan oluşturulan Voynuk örgütündeki subaylara verilen ad.:LİKATOR

Osmanlı devletinde büyük makamdaki kimselerin giydiği bir tür üstlük.:KONTOŞ

Osmanlı devletinde celeplik yapanlara verilen ad. : İZLATKO

Osmanlı devletinde din,yargı ve öğretim işleriyle uğraşan devlet görevlileri sınıfı ve bunların mesleği.:İLMİYE

Osmanlı devletinde görev yapan yüksek dereceli ilmiye mensuplarına verilen ad.:MEVALİ

Osmanlı devletinde has ahırın en büyük yöneticisi.:İMRAHOR.:MİRAHUR

Osmanlı devletinde iki alaydan oluşan askeri birlik.:LİVA

Osmanlı devletinde iskelelerden alınan bir tür vergi.:MAKİRİYE

Osmanlı devletinde işlemekle yükümlü olduğu toprağı terk eden reayaya verilen ad.:ÇİFTBOZAN

Osmanlı devletinde kadılara ve müderrislere verilen ad. : ULEMA

Osmanlı devletinde kamu gelirlerini kiralamaya dayanan vergi toplama sistemi.: İLTİZAM

Osmanlı devletinde Karadağ prenslerine verilen unvan.:VELADİKA

Osmanlı devletinde kır bekçisi,derbent muhafızı gibi görevlilere verilen ad.:PANDUR

Osmanlı devletinde kullanılmış bir tür gümüş para. : ZOLOTA
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 17 Kas 2008 23:52

Osmanlı devletinde okul kitaplarının genel adı.:SUPARA

Osmanlı devletinde padişahların hükümet anlayışları bakımından yönetiminden sorumlu oldukları halk. : EMANETULLAH

Osmanlı devletinde Rumca antlaşma ve yazıları yazan Rum katiplere verilen ad.:GRAMATİKOS

Osmanlı devletinde Rumeli’de tutulan tevdi defterlerine verilen ad. : PURUZ

Osmanlı devletinde savaş zamanında ordunun gereksinimlerini karşılamak için halktan toplanan.:SÜRSAT

Osmanlı devletinde taht yeri,saltanat makamı anlamında kullanılan bir sözcük.:ATABE

Osmanlı devletinde tercümanlara verilen ad. : DRAGOMAN

Osmanlı devletinde tüm amirale yakın bir deniz subaylığı unvanı. : PATRONA

Osmanlı devletinde XV. Ve XIX. yüzyıllar arasında çoğunlukla Hıristiyanlardan meydana gelen ve

Osmanlı devletinde,sefer zamanlarında savaş harcamalarını karşılamak ve barışta da bütçe açığını kapatmak üzere halktan toplanan bir çeşit katma vergi.:İMDADİYE

Osmanlı devletine karşı 1511 yılında büyük bir ayaklanma başlatan ünlü Türkmen dervişi.:ŞAHKULU

Osmanlı devletinin Avrupa anakarasındaki bölümüne verilen ad.:RUMELİ

Osmanlı devletinin ilk döneminde postacılık,kuryelik ve muhafızlık yapan,daha sonraki dönemlerde törenlerde yer alan asker sınıfı. : PEYK

Osmanlı devletinin Karadeniz’in kuzeyinde kalan sınır eyaleti.: ÖZİ

Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında büyük yararlılıklar gösteren ve Bursa’da külliyesi bulunan ünlü Türkmen dervişi. : GEYİKLİ BABA

Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika’daki son topraklarını da yitirdiği antlaşmanın adı. : UŞİ

Osmanlı devletinin son saray ressamı olan İtalyan ressam. : FAUSTO ZONARO

Osmanlı devletinin yargı sisteminde şeyhülislamdan sonra gelen en yüksek görevliye verilen ad.:KAZASKER

Osmanlı donanmasında kaptanı deryadan sonra gelen deniz subayı rütbesi.:KAPUDANE

Osmanlı donanmasında kullanılan büyük bir tekne.:AĞRIPAR

Osmanlı donanmasında kullanılan iki direkli savaş gemisi.:GURAB

Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe. : RİYALE

Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı.:LEVENT

Osmanlı donanmasında yer alan kadırga cinsinden bir tür savaş gemisi.:BAŞTARDE

Osmanlı döneminde kazaskerlere verilen san.:SADIR

Osmanlı döneminde korgeneral ile albay arasındaki rütbeli subaylara ve bu derecedeki vezirlere verilen unvan.:SAADETLU

Osmanlı döneminde padişah sarayı.:MABEYİN

Osmanlı döneminde Roma kentine verilen ad.:RİM

Osmanlı idaresinde sancak beylerine verilen ad veya unvan.:BEYLERBEYİ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan sonra Mısır Valilerine verilen unvan. : HİDİV

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan’da sancak beylerine verilen unvan.:BAN

Osmanlı imparatorluğu kurulup genişledikten sonra, idari yapı Devletin teftiş işleri için oluşturulmuş olan sınıf. : BAKI KULLARI

Osmanlı İmparatorluğu zamanında Avrupa kıtasında kalan topraklarımıza verilen ad.:RUMELİ

Osmanlı imparatorluğu’nda okul kitaplarının genel adı. : SUPARA

Osmanlı imparatorluğu’nda Rumeli’de gece bekçilerine verilen ad. : PAZVANT

Osmanlı imparatorluğu’nda Tanzimat öncesi döneme rastlayan tarihlerde tahsil edilen resimlere verilen ad. :EZMİNE-İ ATİKA GÜMRÜKLERİ

Osmanlı imparatorluğu’nda yurt dışından getirildikten sonra dahil olduğu mahalde sarf ve istihlak olunmayarak diğer mahalle nakledilen mal ve eşyadan alınan gümrük vergisine verilen ad.:REFTİYYE

Osmanlı imparatorluğu’nda yurt dışından getirildikten sonra dahil olduğu mahalde sarf ve istihlak olunan mal ve eşyadan alınan vergiye verilen ad. : MASDARİYYE

Osmanlı imparatorluğu’nda yurt dışından getirilen veya nakledilen her türlü mal ve ticari eşyadan alınan gümrük resmine verilen ad. : AMEDİYYE

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk yıllarında gümrük memurluğu mesleğine verilen ad. : MEKKAS

Osmanlı imparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey zamanında, bazı geçiş yerlerinde alınan gümrük vergisine verilen ad. : MEKS: BAÇ

Osmanlı imparatorluğu’nun kuruluşundan daha sonraki yıllarda tahsil edilen gümrük vergilerine verilen ad. : ÜŞUR: BAC

Osmanlı İmparatorluğu’nun Trablus ve Bingazi’deki hurma ve zeytin ağaçlarıyla kuyulardan aldığı vergi.: LEZ

Osmanlı İmparatorluğunda , saraylarda türlü devlet hizmetleri için aday olarak yetiştirilen gençlere verilen ad. : İÇOĞLANI

Osmanlı İmparatorluğunda 17. yüzyıl sonlarına doğru Rumeli’deki Yörüklerden oluşturulan askeri örgüte verilen ad.:EVLADIFATİHAN

Osmanlı imparatorluğunda baş vezirliğe,sadrazamlığa verilen ad.:SADARET

Osmanlı İmparatorluğunda başbakan.:SADRAZAM

Osmanlı imparatorluğunda deniz kuvvetlerinin en büyük askeri ve idari amiri.:KAPTANIDERYA

Osmanlı İmparatorluğunda deniz subay ve erlerine verilen ad.: TERSANELİ

Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi.:BAÇ

Osmanlı imparatorluğunda kullanılmış,arslanlı adıyla da bilinen Hollanda parası.:ESEDİ

Osmanlı imparatorluğunda piyade asker sınıfı.:YENİÇERİ

Osmanlı imparatorluğunda Polonya’ya verilen ad. : LEHİSTAN

Osmanlı İmparatorluğunda sadrazamlığa verilen ad.:SADARET

Osmanlı İmparatorluğunda sipahilerin aldığı en büyük tımar. Osmanlı toprak düzeninde yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasında olan dirlik.:ZEAMET

Osmanlı İmparatorluğunda toplum güvenliğini sağlamakla görevli askeri polis kuruluşu.:ZAPTİYE

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan 1820 yılına kadar kesilmesi (darpı ve basımı) sürdürülen gümüş sikke türü ve para birimi.:AKÇA:AKÇE

Osmanlı imparatorluğunun yedi saltanat sancağından biri.:AKALEM

Osmanlı maliye örgütünde vergi toplamakla yükümlü kamu görevlisi.:MUHASSAL

Osmanlı mimarisinde duvar yada üst örtünün iç yüzeyinde alçı ile yapılan alçak kabartma tekniğinde bezeme.:MALAKARİ

Osmanlı mimarlığında çatı arasında veya dükkanların üstünde yer alan alçak tavanlı asma kat.:ŞİRVANİ

Osmanlı mimarlığında mukarnaslı başlıkların en üst bölümü.:ASABA

Osmanlı mutfağına özgü,çamsakızlı muhallebi.:HELATİYE

Osmanlı ordusunda askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er.:REDİF

Osmanlı ordusunda atlı ve piyadelerden kurulu dört yüz kişilik kıta.:CEYŞ

Osmanlı ordusunda kullanılmış bir top türü.:EJDERDEHAN

Osmanlı ordusunda kullanılmış küçük çaplı bir top.:ZARBEZEN

Osmanlı ordusunda taşıma işlerinde kullanılan at,deve,katır gibi hayvanlar ve bu amaçla halktan ücret karşılığında kiralanan yük hayvanı.:MEKKARE

Osmanlı ordusunda ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı. LEVENT

Osmanlı ordusunda yedek asker sınıfı. : REDİF

Osmanlı ordusunda yüzbaşı ile binbaşı arasında yer alan rütbe.:KOLAĞASI

Osmanlı padişahlarının her yıl yeniçeri ağası başta olmak üzere ocak ağalarına dağıttıkları yazlık giysi veya kumaş. : BAHARİYE

Osmanlı saray bahçesi.:HASBAHÇE

Osmanlı sarayında bir lalanın altındaki acemilerin birbirine hitap biçimi.:LALADAŞ

Osmanlı Sarayında bostancı,baltacı ve kapıcıların giydikleri kırmızı çuhadan veya keçeden yapılmış,yukarısı geniş ve kıvrık,boyu uzunca başlık.: BARATA

Osmanlı sarayında cariyeler arasında seçilen padişah gözdesi.:HASEKİ

Osmanlı saraylarında Harem dairesinin ve Enderun’un dışında kalan bölüm.:BİRUN

Osmanlı saraylarında padişaha ait bazı eşyanın saklandığı yere verilen ad.:TAŞTHANE

Osmanlı savaş gemisi.:BASTARDA

Osmanlı Sosyalist Fırkasının kurucularından olup Türkiye’de pozitif düşünceyi ve materyalist felsefeyi savunan ilk kişi olmuş felsefeci ve yazarımız.:BAHA TEVFİK

Osmanlı tarihçisi.:VAKANÜVİS

Osmanlı tarihinde sarayın korunmasına ve şehrin güvenliğine bakmakla görevli olan erlerden her biri. : BOSTANCI

Osmanlı toprak düzeninde yıllık geliri yüzbin akçeden yukarı olan dirlik. : HAS

Osmanlı vezirlerinin devlet işlerini görüşmek için toplandıkları Topkapı sarayındaki alan,divanhane.:KUBBEALTI

Osmanlı’da boşama,boşanma.:TALAK

Osmanlı’da gece bekçisi. : ASES

Osmanlıca da hastalığın vücuda yerleşmesi.:RES

Osmanlıca nasipsiz, kısmetsiz anlamında. : BİVAYE

Osmanlıda ,Padişahın bir miktar toprağı birine mülki olarak veya gelirinden yararlanmak üzere vermesi. :IKTA

Osmanlılar döneminde kullanılan,on para değerinde sikke.:MARBAŞ

Osmanlılar döneminde kurulmuş tek resmi müzik okulu.:DARÜLELHAN

Osmanlılar döneminde lise dengi okullara verilen ad.:SULTANİ

Osmanlılar döneminde müderrislerin camilerde verdikleri ders.:DERSİAM

Osmanlılar döneminde sipahilerin aldığı en büyük tımar.:ZEAMET

Osmanlılar döneminde Tuna ırmağında kullanılan hafif bir savaş gemisi.:NASAD

Osmanlılar döneminde Tuna’da kullanılan,çektiri türünden bir yük gemisi.:ÇAMLICA

Osmanlılar döneminde Tunus ve Cezayir yöneticilerine verilen unvan.:DAYI
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 17 Kas 2008 23:52

Osmanlılar döneminde vergi ve haraç vermeyen Müslüman ahali.:BERAYA

Osmanlılar döneminde Viyana’ya,genellikle de Avusturya’ya verilen ad.:BEÇ

Osmanlılar döneminde, yabancı ülkelerden gelen ve ülke içinde tutulmayarak diğer bir ülkeye nakledilen (Transit) eşya üzerinden alınan gümrük vergisi. : MÜRURİYE

Osmanlılar zamanında Eflak ve Boğdan beylerine verilen ad. : VOYVODA

Osmanlılar zamanında vergi ve haraç vermeyen Müslüman ahaliye verilen ad.:BERAYA

Osmanlılarca Avusturya’ya ve halkına verilen ad.: NEMSE

Osmanlılarda Rumeli’deki büyük toprak sahipleri. : GOSPODAR

Osmanlılarda akıncılar ocağının komutanı.:MALKOÇ

Osmanlılarda akıncıların amiri durumundaki çeribaşılara verilen ad. : TAVİÇE

Osmanlılarda başkomutan.: SERDAR

Osmanlılarda boşanma :TALAK

Osmanlılarda eyalet valilerinin buyruğundaki başıbozuk asker: SARICA

Osmanlılarda gümrük vergisi.:BAÇ

Osmanlılarda hükümdarın ata binerken üzengisini tutan kişi.: RİKABDAR

Osmanlılarda ilk notayı bulan,şarkıları notaya çeken müzisyen.:HAMPARSUM

Osmanlılarda kapıkulu askerlerine saray ve devlet kuruluşlarındaki bazı görevlilere üç ayda bir verilen ücret.:ULUFE

Osmanlılarda kapıkulu askerlerine ve kimi görevlilere üç ayda bir verilen ücret. : ULUFE

Osmanlılarda önceleri olağanüstü durumlarda, sonraları ise sürekli olarak toplanan vergiye verilen ad. : AVARIZ

Osmanlılarda sancak beylerine verilen unvan:. BAN

Osmanlılarda saray ve yönetim görevlileriyle din adamlarına verilen ödenek. : ARPALIK

Osmanlılarda saraylarda hizmet eden hadımların genel adı,hadım ağası.:TAVAŞİ

Osmanlılarda sınır nişanı. : URA

Osmanlılarda top döküm ustasına verilen ad.:RİHTEGAN

Osmanlılarda topraksız köylüden alınan kazanç vergisi. : BADIHAVA

Osmanlılarda ücretli askerlerden oluşan teşkilat. : KAPIUKULU

Osmanlılarda vergi denetimi ve tahsili ile Maliyeye ilişkin soruşturmaları yapan memura verilen ad. : BAKIKULU

Osmanlılarda yaygınlık kazanmış bir yazı türü. DİVANİ

Osmanlılarda yeni evlenen erkeklerden alınan vergi. :ARUSİYE

Osmanlılarda,belirli görev ve hizmet karşılığında kişilere verilen,yıllık geliri 3 bin-20 bin akçe olan toprak.:ZEAMET

Osmanlılarda,İstanbul’da ve büyük liman kentlerinde yaşayan ve ticaretle uğraşan,Müslüman olmayan azınlıklara verilen ad.:LEVANTEN

Osmanlılarda,Tanzimat’tan sonra kolağası rütbesine eşit olan sivil unvan.:RABİA

Osmanlıların Avrupalılara, özellikle de Fransızlara verdikleri ad. : FRENK

Osmanlıların Avusturya’ya verdikleri ad.:NEMÇE

Osmanlıların Cenova Cumhuriyetine verdikleri ad.:CENEVİZ

Osmanlının Roma’ya verdiği ad. :RİM

Osmanlı-Rus savaşında Aziziye tabyalarındaki yararlılıklarıyla ün kazanmış Türk kadın kahraman.(1877-1978).:NENE HATUN

Osmiyumun simgesi. : OS

Otel kapıcısı. : DORMEN

Otlak. : ÖRÜ

Otlakta hayvanların toplandığı yer,dinlenme yeri.:EREK

Otlar anlamında eski bir sözcük. ERA

Otları inceleyen bilim dalı. : HERBOLOJ İ

Otlatmak.:OTARMAK

Otlayan hayvan sürüsü.:RAİYE

Otomobil direksiyon tertibatında rotlar arasında mafsal görevi yapan parça.:ROTİL

Otomobil motorunda silindirleri giriş ve çıkışlara bağlayan boru donanımı. : MANİFOLD

Otomobilde tekerleği aks miline bağlayan somun ya da cıvata.:BİJON

Otomobilin,üzerine karoser oturtulan iskelet bölümü.:ŞASİ

Otomobiller için verilen geçici gümrük belgesi.: TRİPTİK

Otsu bir bitki. : RAVENT

Otsu bitkilerle kaplı olan ve zamanla önce makiliğe, sonra da ormana dönüşen ekolojik alanlara verilen ad. : GARİG

Otto Preminger’in “Kanlı Gölge” olarak da bilinen ünlü filmi. : LAURA

Otunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer,sarı bir toz.:ÇİRİŞ

Oturak. : ÇİKARA

Oturum.:CELSE

Oturur durumda kalamama.:AKATİZİ

Oturuş.Namazda, rekat sonlarında belli bir süre oturma. : KADE

Otuz iki kağıtla oynanan bir iskambil oyunu.:PİKET

Otuz iki kartla oynanan bir iskambil oyunu.:BELOT

Ova. : YAZI

Ovada yada dere kıyısında çalı ve diken topluluğu.:BÜK

Oval. : BEYZİ

Ovarak sürülen ilaç. : LİNİMENT

Oya yapmakta kullanılan,çeşitli malzemeden yapılmış,iki ucu sivri,arasından iplik geçecek bir yarığı bulunan küçük araç.:MEKİK

Oya yapmakta kullanılan,kemik,ağaç veya plastikten yapılmış,iki ucu sivri,arasından iplik geçecek bir yarığı bulunan küçük araç.:MEKİK

Oymacı,hak işleri yapan sanatçı.: HAKKAK

Oynak kemikleri arasındaki açıları daraltan kasların genel adı.:BÜKEN

Oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı.:AÇAN

Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi. : ANKİLOZ

Oynayan (kuşbaz,kumarbaz,cambaz).: BAZ

Oyun ortağı. : PARTNER

Oyun yazma ve yönetme bilgisi.:DRAMATURJİ

Oyun.:BAZİÇE

Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket,gülüt.:GAG

Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz.:REPLİK

Oyunda berabere kalma. : PATA

Oyunda kağıt dağıtırken yapılan yanlış. : MALDON

Oyunda kazanılacak sayıyı yada parayı iki katına çıkarma.:VİDO

Oyunda kazanılan her parti.:KAMA

Oyunda,karşısındakinin sözüne karşılık verme.:REPLİK

Oyunda,kumarda kazanmak,yenmek. :ÜTMEK

Oyunda,özellikle pokerde hile yapan kimse,üçkağıtçı. :TRİŞÖR

Ozanların çaldığı telli bir Türk sazı. : KOPUZ
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 17 Kas 2008 23:53

Öbek. : İLE

Öbür dünya ile ilgili,ahret ile ilgili.:UHREVİ

Öbür dünya.:DARI BEKA

Öbür dünyada verilecek olan ceza. : UKUBET

Ödenilen paradan kanunun öngördüğü ölçüde yapılan kesinti.:STOPAJ

Ödenmesi gereken bir paranın,alacağa sayılarak bir bölümünün ödenmesi.:AKONT

Ödül olarak bir kimse yada takıma verilen kalkan biçimindeki levha.:ŞİLT

Ödün. : İVAZ

Ödünç mal. : ARE

Ödünç para alan.:MUKTERİZ

Ödünç verilmiş bir paranın,bir yıldan daha kısa bir dönem için hesaplanan faizlerinin ana paraya eklenmesi.:ANATOSİZM

Ödünç verme veya alma.:KARZ

Ödünç verme. : İARE

Ödünç,iğreti.,emanet. : ARİYET

Ödünç.:KARZ

Öfke, sinir.: HARAZA

Öfke,kızgınlık,hınç.:GAZAP:GAYZ: CELAL

Ögeler. : ANASIR

Öğle uykusu.:SİESTA

Öğleden sonra giyilebilecek,fantezi kadın giysisi biçimi.:ABİYE

Öğrenci. : ŞAKİRT

Öğrenim görmeyen, kendi kendini yetiştiren, çocuklara yönelik öyküler ve romanlarıyla tanınan, 1996 yılında hayatını kaybeden yazarımız. : KEMALETTİN TUĞCU

Öğretici. : DİDAKTİK

Öğretim kuruluşlarında,öğrencilerin yönetmeliklere ve okul kurallarına göre söz ve karar sahibi olmaları ilkesine dayanan yönetim.:ÖZYÖNETİM

Öğretim programı. :MÜFREDAT

Öğretim ve eğitim sistemi. : MAARİF

Öğretim.:TEDRİSAT

Öğüt,nasihat.:MEVİZE

Öğütülmüş acı biber ve sirkeyle hazırlanan bir tür sos.:TABASKO

Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu. :TAHİN

Ökçeli ve konçsuz ayakkabı.:İSKARPİN

Ökçesiz ve arkalıksız terlik veya pabuç.: ŞIPIDIK

Öksürük otunun eş anlamlısı. : KAVALAK

ökümcülerin kullandığı ağaçtan yapılmış kalıp.: SAÇULA

Öküz yemliği: AKERE

Öküzgözü de denilen papatyaya benzer çiçek. : ARNİKA

Ölçü,ölçek. : MİKYAS : EŞEL

Ölçülerin başına konulduğunda onda bir anlamını veren bir önek.:DESİ

Ölçüyü aşan,aşırı,çok fazla.:FAHİŞ

Öldükten sonra İsa tarafından diriltildiğine inanılan adam. : AZİR - LAZAR

Öldürme,telef etme,yok etme.: İTLAF

Öldürme,yok etme.:İMATE

Öldürücü hastalık salgını. : ÖLET

Öldürülmüş.:MAKTUL

Öleceği kesinlikle bilinen bir hastanın, acılarını dindirmek için doktor tarafından öldürülmesi.:ÖTANAZİ

Ölen yeniçerilerin çocuklarına verilen ad. : NANHAR

Ölene yakılan ağıt.: SAĞU

Ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka. : ISKAT

Ölmüş kimselerle cinsel ilişki kurma biçiminde kendini gösteren cinsel sapıklık.:NEKROFİLİ

Ölü doğan kuzunun derisi.:BAĞAN

Ölü yıkama. : GASİL

Ölü yıkayıcı.:GASSAL

Ölüler.:MEVTA

Ölülerin ardından söylenen,ağıt ve bozlağa benzer türkü.YAKIM

Ölülerin küllerini saklamaya yarayan vazo.:URNA

Ölülerin küllerinin bulunduğu kavanozun konulduğu sandık.:OSTOTEK

Ölülerin yakıldığı yer. : KREMATORYUM

Ölüm. : MEMAT: MEVT

Ölümsüz , ölmez. : LAYEMUT

Ölümsüzlük suyu.:BENGİSU

Ölümün ve ölme olayının psikososyal boyutlarıyla tanımlanması ya da incelenmesi.:TANATOLOJİ

Ölünün ana rahmindeki gibi,dizleri ve başı karna doğru çekilmiş biçimde gömülmesi durumu.:HOKER

Ölünün ardından yakılan ağıt,mersiye.:SAĞU

Ölünün ruhunun azap çekmemesi için dağıtılan,ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka. : ISKAT

Ölüyü toprağa gömme.:DEFİN

Ömür boyu konuşmama ilkesine dayalı bir Hıristiyan tarikatının üyelerine verilen ad. : TRAPİST

Ön Asya dilleri ve kültürleri konusundaki çalışmalarıyla tanınmış,1921 yılında doğmuş kadın arkeologumuz.:MUHİBBE DARGA

Ön beynin alt bölgesi.:HİPOTALAMUS

Ön çalışma.:ETÜT

Ön parçaları birbiri üzerine gelecek biçimde yapılmış, etek, ceket,yelek gibi giysiler için kullanılan sözcük. : KRUVAZE

Ön taraf, cephe, karşı, yamaç. : ALNAÇ

Ön. :PİŞİGAH

Önalım. : ŞUFA

Önce gelme,önce davranma.:TAKADDÜM

Öncecilik. : İNİSİYATİF

Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol.:STRETEJİ

Önceden belirlenip tasarısı yapılmış konunun nasıl gerçekleştirileceğine,nasıl uygulanacağına ilişkin olarak yapılan toplantılar dizisi.:ÇALIŞTAY

Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgahı bağlama aygıtı. : MALAFA

Önceden haşlanmış etin üzerine yoğurt ve çırpılmış yumurta dökülerek fırında pişirilen bir tür kebap.:ELBASAN

Önceden ödemede bulunarak süreli yayınlara alıcı olma işi : ABONE

Önceden verilen güvence parası. : PEY

Önceden yazılmış ve gerekli süre içinde cevaplandırılmamış bir yazıyı yineleme.:TEKİT

Öncekiler,eskiler. : ESLAF

Önceleri Latin Caz denilen canlı tempolu Latin müziğine 1960 sonlarında verilen ad.:SALSA

Önceleri tek harften,sonraları iç içe geçmiş iki yada daha çok sayıda harften oluşan arma yada marka.:MONOGRAM

Öncesiz. : EZELİ

Öncü.:AVANGARD:AVANGART

Öndelik. : PEY

Önden açık,kollu,genellikle yünden üst giysisi.:HIRKA

Önden iliklenen,ince mantomsu elbise.:ROBMANTO

Öne doğru eğilme.:RÜKU

Önel,vade . : MEHİL

Önemli bir Hitit yerleşimi olan Konya’daki Karahöyük’ de yaklaşık otuz yıl boyunca kazılar yapmış,ayrıca Hititlerin yasaları,sanatları ve toplumsal yapıları konusundaki araştırmalarıyla tanınmış arkeologumuz.:SEDAT ALP

Önemli günlerde giymek için saklanan giysi.:ADAMLIK

Önemli sayılan bir olayı kutlamak için kentin belli yerlerini ışıklandırarak yapılan şenlik.:ŞEHRİYAN

Önemli tarihsel olgu. : OLAY

Önemsiz,ufak tefek eşya,gereksiz eşya.:HIRDAVAT

Önerme.:KAZİYE

Önertilerinden biri yada ikisi kanıtıyla birlikte ileri sürülen tasım.:EPİKEREM

Önlük.:PROSTELA

Önsel.:APRİORİ

Önü ve arkası tek parça,yakasız ve kolsuz kadın yeleği.:JİLE

Önünde çelik kanadı bulunan paletli traktör.:DOZER

Önüne konulan yulaf ve sudan birini seçemediği için açlıktan ölen eşek öyküsüyle ünlü Fransız filozof.:BURİDAN
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 17 Kas 2008 23:54

Ördeğe benzer bir su kuşu., av kuşu. : MEKE

Ördeğe benzer,tüyleri kiremit renginde bir yaban kuşu.:ANGUT

Ördek,palaz.:BADİK

Ördekgillerden,tüyleri mavi,beyaz yada kahverengi bir yaban ördeği türü.:YEŞİLBAŞ

Örgensel maddeleri eritmekte kullanılan eter kokusunda bir sıvı. : ASETON

Örme işleri.:TRİKOTAJ

Örnek alınacak söz.:MESEL

Örnek veya temel olarak alınan tek biçim.:STANDART

Örnek,göstermelik,model.: MOSTRA: NÜMUNE

Örten,bağışlayan. : SETTAR

Örtme, kapatma. : SETR

Örtülü,kapalı,gizli.:MESTURE

Örtünme.:TESETTÜR

Örülerek dokunan bir cins yün kumaş.:TRİKO

Öte. : MAVERA

Öteki dünya, ahiret.: UKBA

Ötürü, dolayı. : NAŞİ

Övendirenin ucuna çakılmış sivri demir çivi. : NODUL

Över gibi yerme, yeriyormuş gibi övme sanatı. : İSTİDRAK

Övgülerle dolu biyografiye verilen ad.:HACİOGRAFİ

Övme, övgü. : SENA : SİTAYİŞ

Övülmüş.:MEMDUH

Övünç,iftihar. : KIVANÇ

Övünme,iftihar etme.:MEFHARET

Öz ezer. : MAZOŞİST

Öz varlıkla, gerçekle ilgili. : ÖZDEK

Öz yaşam öyküsü.:OTOBİYOGRAFİ

Öz, kök, içyüz. : KÜNH

Özbek güreşi, yada ayakta judo’da denilen spor dalı. : KURAŞ

Özbekistan’ın para birimi. :SUM

Özbekler arasında yaygın telli bir çalgı. : DUTAR

Özdemir Asaf’ın soyadı. : ARUN

Özdeş.: İDENTİK

Özdeyiş,özlü söz,vecize.:AFORİZMA

Özdeyiş. : KELAMIKİBAR

Özdeyiş. : AFORİZMA

Özel bir maya mantarıyla keçi ve inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek. :KEFİR

Özel bir biçimleri olmayan maddeler için kullanılan sözcük.:AMORF

Özel bir cam kap içinde likör,şarap,meyve ve maden suyu karıştırılarak hazırlanan içkiye verilen ad.:BOL

Özel bir şiir diliyle yazılmış epik İzlanda şiiri türü. : RİMUR

Özel görev. : MİSYON

Özel kağıtlarla bakılan bir fal türü. :TAROT

Özel makinede kızartılmış ekmek dilimi. : TOST

Özel olarak erkeklere hizmet için yetiştirilmiş Japon kadını. : GEYŞA

Özel olarak yapılmış kuyuda, odun ateşiyle pişirilen bir tür kebap. : BİRYAN

Özel veya kamu kuruluşlarında belli bir makama,kişiye yardımcı olmak amacıyla haberleşmeyi sağlayan,yazışma yapabilen görevli.:KRETER

Özel yer.:ORUN

Özellikle 17. yüzyıl başlarında kullanılmış bir tür kağıt.:ADİLŞAHİ

Özellikle Ayvalık yöresine özgü acıçaça’da denilen bir balık.: PAPALİNA

Özellikle bir ilaç konusunda tanıtıcı bilgi veren basılı kağıt. : PROSPEKTÜS

Özellikle bitkisel yağlarda bulunan bir asit türü.:OLEİK

Özellikle Carmina Burana adlı oratoryosuyla tanınmış Alman bestecisi. CARL ORFF

Özellikle çay demlemekte kullanılan kömür ve yakacak ocağı kendi içinde bulunan,elektrikle de çalışabilen bakır,pirinç gibi metallerden yapılmış musluklu kap. :SEMAVER

Özellikle çocuklarda görülen tırnak kemirme alışkanlığı.:ONİKOFAJİ

Özellikle de Laos’ta kullanılan ağızlı org türü. : HEN

Özellikle diş hekimliğinde dezenfektan olarak kullanılan benzelyum klorüre verilen ad.:ZEFİRAN

Özellikle doğaçtan söyleme yarışmalarında kullanılan İtalyan halk şiiri biçimi. : STORNELLO

Özellikle İberia adlı yapıtıyla tanınan İspanyol besteci. : ALBENİZ (1860-1909)

Özellikle ilik örmekte kullanılan ince ipek kordon.:MİLANEZ

Özellikle İran’da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü.:TÖMBEKİ

Özellikle İstanbul’u konu alan izlenimci çizgideki resimleriyle tanınan ressamımız.:NAZMİZİYAGÜRAN (1881-1937)

Özellikle kafatası sinirlerinin denetlediği kas gruplarında çabuk yorulma ve zayıflık,halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkan kronik hastalık.:MİYOSTENİ

Özellikle kalp ve diz kaslarının elde olmadan kasılması.:SPAZM

Özellikle kaval toplarında kullanılan silindir biçiminde bir demirin içine çivi,cıvata vs demir parçaları doldurularak elde edilen bir mermi türü.:SAKOLETA

Özellikle Kırda Yemek adlı yapıtıyla tanımış Fransız ressam. : MANET

Özellikle kumaşlara,çinilere uygulanmış,modern sanatta da kullanılmış bir süsleme motifi.:ÇİNTEMANİ

Özellikle manzara resimleri ve portreleriyle tanınmış kadın ressamımız.:TİRAJEDİKMEN

Özellikle Mardin,Siirt,Elazığ,Malatya,Adana ve çevresinde oynanan halay türü bir halk oyunu.:LORKE

Özellikle mehter müziğinde kullanılan vurmalı bir çalgı.:HALİLE

Özellikle menopoz döneminde kadınlarda görülen kemik erimesi hastalığı. : OSTEOPOROZ

Özellikle Nil ırmağında kullanılan yelkenli bir tekne. : FELUKA

Özellikle özgün baskılarıyla tanınmış ressam ve gravür sanatçımız.:NEVZAT AKORAL

Özellikle resim yapımında kullanılan sentetik bir boya./Suda ezilmiş pigmentlerin lateks içinde dağılımı sonucunda elde edilen emülsiyon boya. : AKRİLİK

Özellikle sığırların kanını emen bir cins sinek. : İVEZ : İVİZ

Özellikle Sivas ve Tokat yöresinde oynanan ve tören niteliğini taşıyan halk oyunu.:SEMAH

Özellikle süt çocuklarının pişik gibi deri hastalıkları için kullanılan bir tür pudra.:TALK

Özellikle taşlamalarıyla tanınmış XIX.yüzyıl halk ozanı. : RUHSATİ

Özellikle Trakya yöresinde yetiştirilen sulu ve hoş kokulu bir kavun cinsi. : HASANBEY

Özellikle tropikal bölgelerde kullanılan bir cins büyük bıçak. : MAÇETE

Özellikle Ulysses adlı romanıyla tanınan İrlandalı yazar. : JAMES JOYCE

Özellikle uykudayken diş gıcırdatma. : BRUKSİZM

Özellikle yazma kitaplara yaldızlı resimler yapan sanatçı. : MÜZEHHİP

Özenilmiş,özenle yapılmış,seçkin.:MUTENA

Özenli, düzgün. :ONAT

Özenmeden ve ucuz ayakkabı yapan veya satan kimse.:KAVAF

Özerklik.:MUHTARİYET

Özet, kısaltma. : İCMAL

Özet,söz.:ZÜBDE

Özgün bir yapıtın herhangi bir yolla elde edilen kopyası.:RÖPRODÜKSİYON

Özgün çizim,harita,plan gibi şeylerin fotoğraf tekniğiyle çoğaltılması yöntemi.Kalıptan çekilen resim kopyası. : OZALİT

Öznel.:SÜBJEKTİF

Özsu. : USARE

Özümleme işini yapan yaprakların üst yüzündeki dokunun adı.:PALİSAT

Özümleme. : ANABOLİZMA

Özür dileme. : İTİZAR

Özür,kusur,bozukluk.: DEFO

Özütleme sırasında bir çözücü içinde elde edilen yağ çözeltisi. : MİSEL
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 17 Kas 2008 23:55

Padişah ve devlet ileri gelenlerinin seferden dönmeleri dolayısıyla yazılan şiire verilen ad.:KUDUMİYE

Padişah ve yüksek rütbeli din ve devlet görevlilerinin giydiği kolsuz , geniş yakalı kürk.:KAPANİÇE

Padişah ahırlarına ve onlarla ilgili gereçlere bakmakla görevli kimse.İmrahor. : MİRAHOR

Padişah anneleri için kullanılan unvan.:MEHDİULYA

Padişah divanı üyesi olan antlaşma,berat,menşur,name ve fermanların başına tuğra çeken görevli.:NİŞANCI

Padişah III. Selim’in şiirlerinde kullandığı mahlas. : İLHAMİ

Padişah sarayında harem dairesi ile dış daireleri arasındaki bölüm.: MABEYİN

Padişah ve devlet erkanının resmi günlerde giydiği bir tür kavuk.:SELİMİ

Padişah veya vezir kavuklarında bulunan tül yada püskül biçimindeki sorguç.:OTAĞA

Padişah ya da şehzadeye eş olmaya aday gözde cariye. : İKBAL

Padişah, sadrazam, vezirler ve yüksek dereceli devlet erkanının giydiği kavuk. : YUSUFİ

Padişah,hükümdar,hakan.:MELİK

Padişaha ait gemi.:RİYALA

Padişaha yakın olan görevliler, mabeyinciler. : KURENA

Padişahın asker ve ricale toprak bağışlaması.:IKTA

Padişahın giyeceklerine bakan memur.:ÇUHADAR

Padişahların adına yaptırılan ve birden çok minaresi bulunan büyük camilere verilen ad,Sultanlar.SELATİN

Padişahların ve vezirlerin başlarına taktıkları başlıkların ön tarafında bulunan tüy veya püskül biçimindeki süs.:TUĞ

Pafta.:YİVAÇAR

Pakistan’da bir kent. : KOHAT

Pakistan’da müzik eşliğinde ve koro halinde söylenen şiirlerden oluşan tasavvuf musikisi türü.:KAVVALİ

Pakistan’ın resmi dili.:URDU

Paladyumun simgesi.:PD

Palamut balığının bir türü. : ALTIPARMAK

Palamut balığının iki kilodan büyük olanına verilen ad. : ZİNDANDELEN

Palamut balığının iri bir türü.:PİÇUTA

Palamut balığının irisi. : TORİK

Palamut,torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura.:LAKERDA

Palmiye türü.:LATANYA

Paltoya benzer bir tür üstlük. : SAKO

Pamuğu çekirdeğinden ayırmaya yarayan alet.:ÇIRÇIR

Pamuk atıcısı.:HALLAÇ

Pamuk çeşidi:. AKALA

Pamuk ipliği.Dikiş ipliği. : TİRE

Pamuk ipliğinden dokunmuş havlu. : PEŞKİR

Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim.:SAVAN

Pamuk ipliğini sarmaya yarayan el çıkrığı. : ALAMİT

Pamuk ipliğini veya bezini bol ve soğuk su ile yıkayarak ağartma işi.: KASAR: KASTAR

Pamuk kale’nin mitolojik dönemlerdeki adı. : HİERAPOLİS

Pamuk kozası. : ŞİF

Pamuk veya ipekten yapılmış sicim.:KAYTAN

Pamuk ya da keten ipliğinden dokunan bir tür kaba kumaş. : KİRPAS

Pamuk yada ipekle karışık pamuktan dokunmuş kalın ve ensiz bir kumaş.:KUTNU

Pamuk yada selülozik elyaftan yapılmış ipliklerle,genellikle dimi yada saten örgü ile dokunmuş sık ve çok sağlam bir kumaş :MOLESKİN

Pamuk,keten veya ipekten sık dokunmuş ince bir tür kumaş.:POPLİN

Pamuk,yün gibi şeylerden iplik eğirmek için kullanılan, ağaçtan yapılmış araç.: İĞ

Pamukkale örneğinde olduğu gibi,kimi kaynak sularının yığdığı kalker tortu.:TRAVERTEN

Pamuklu bir kumaş cinsi.:BELEDİ

Pamuklu bir kumaş. : MERMERŞAHİ

Pamuklu kumaş.:BASMA

Pamuklu yada yünlü bir kumaş cinsi.:DİVİTİN

Pamuktan dokunmuş basma.:ÇİT

Pamuktan düz dokuma. : AMERİKAN

Pamuktan ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bezden yapılmış baş örtüsü.:TÜLBENT

Pamuktan yapılmış olan (kumaş vs).:KOTON

Panama’nın para birimi.:BALBOA

Panik. : ÜRKÜ

Pantolon ya da etek üzerine giyilen bir kadın giysisi. : TÜNİK

Pantolonun apış arasına gelen yeri. : AĞ

Pantolonun dizine ve arkasına konulan parça. : SÜVARİLİK

Panzehir. : ANTİDOT: TİRYAK .:ANTİTOKSİN

Papa,piskoposlar ve bazı din adamlarının giydikleri tören başlığı.:MİTRA

Papağan,kartal gibi kuşların kemerli gagası.:TUMŞUK

Papağan. : TUTİ : DUDUKUŞU

Papağana benzeyen, papağanımsılar takımından bir kuş. : KAKADU

Papağanla akraba küçük bir kuş. Endonezya ve Yeni Gine’de yaşayan bazı papağanların ortak adı.:LORİ

Papalığın simgesi olan üç katlı haç.:TİARA

Papaz çömezi,papaza ayinde yardım eden kimse.:DİYAKOS

Papaz,özellikle de Protestan papazı.:PASTÖR

Papazların bellerine bağladıkları kuşak.:ZENANİR

Papua Yeni Gine’nin para birimi. : KİNA

Para aracılığı olmaksızın,bir nesnenin dolaysız olarak başka bir nesne ile değiştirilmesi.:TRAMPA

Para basılan yer.:DARPHANE

Para cüzdanı.: PORTFÖY

Para ve madalya kalıbı yapan kimse.:SİKKEKEN

Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü. : LİKİDİTE

Para,kazanç karşılığı olarak kötü,uygunsuz işler çeviren kimse.:MÜRTEKİP

Para,madalya ve jetonların betimlenmesi ve tarihiyle uğraşan bilim.:NÜMİSMATİK

Paraca durumu bozuk olan kimse.:EZGİN

Parafinler serisinden,bir çok izomerle doymuş hidrokarbonlar.:OKTAN

Parafinli veya plastikli kumaştan su geçirmez giysi. : SİRE

Paragraf başındaki büyük harf.: İNİSİYAL

Paraguay çayı. : MATE

Paraguay’da yaklaşık 4 milyon (1992) kişinin konuştuğu tupiye yakın yerli dil. : GUARANİ

Paraguay’ın başkenti. : ASUNCİON

Paraguay’ın para birimi. : GUARANİ

Paralel. : MUVAZİ

Paralı oyunlarda kar ve zarar olmadığını belirtmekte kullanılan sözcük.:TAPİ

Parantez.:AYRAÇ
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 18 Kas 2008 0:00

Parapsikolji deneylerinde kullanılan,beş biçimi olan oyun kartları.:ZENER

Parapsikolojide,zihnin madde üzerinde yoğunlaşarak maddede hareket yada değişime yol açması.:TELEKİNEZİ

Parasız,bedava. : MECCANİ

Parça veya ezme et yada sakatata çeşitli harçlar katılarak hazırlanan bir şarküteri ürünü.:PATE

Parça, lokma, dilim : TİKE - LİME

Parçacık.:PARTİKÜL

Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleriyle olan ilgilerini araştıran yerbilim dalı.:TEKTONİK

Parçalardan oluşmuş bütün.:İNTEGRAL

Parçaları takıp birleştirme işi,kurgu. :MONTAJ

Parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatan müzik terimi. : AMABİLE

Parıldayan. : DİRAHŞAN: LAMİ

Parıltı.:LEMA

Parıltısını artırmak için elmas taşlarının altlarına konan ince metal yaprak.: FOYA

Park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir ağaççık.:FİLBAHAR

Parkinson hastalığının başlıca belirtisi olan hareket yeteneğinin kaybolması. : AKİNEZİ

Parlak ,ışıklı. : İPİL

Parlak beyaz kalın kağıt.:BRİSTOL

Parlak beyaz renkli basit bir element. : TİTAN

Parlak deri. : RUGAN

Parlak kırmızı renkte bir süs taşı. : LAL

Parlak kızıl renk,bu renkte olan.:FİRFİRİ

Parlak kumaş. : LAME

Parlak pamuk ipliği. : PAMUKAKİ

Parlak perkal olarak da adlandırılan,çok ince pamuklu bez.: SİNTZ

Parlak renkli tüyleri olan çok küçük bir kuş.:MANDARİN

Parlak ve koyu kırmızı renk. :TAVŞANKANI

Parlak ve saydam bir çeşit kuvars billuru.:NECEF TAŞI

Parlak yıldız.:AYYUK

Parlak yüzlü ipekli kumaş. : ATLAS

Parlak, aydınlık. : RUŞEN

Parlak, ışıklı. : İPİL

Parlak, kaymak kağıt. : KUŞE

Parlak, mavi renkli gündüz kelebeği. : ADONİS

Parlak,ince,çoğu zaman iki renkli gibi görünen ipek kumaş.:CANFES

Parlak,parıltılı,ışıltılı.:YALABIK

Parlak,saydam kırmızı renkte değerli bir taş.:LAL

Parlak.:CELİ

Parlak.:RUŞEN

Parlaklığı geçici olarak artarak patlayan yıldız. : NOVA

Parlaklık verilmiş pamuk ipliği.:MERSERİZE

Parlaklık,göz alıcılık.:REVNAK

Parlaklık.:LEMA

Parlama,parıldama.:LEM

Parlatma,parlaklık verme.:PERDAH

Parlatma.:PERDAH

Parmak izine dayanarak kimlik belirleme yöntemi.: DAKTİLOSKOPİ

Parmak uçlarıyla yapılan hafif vuruş.:FİSKE

Parmak yada el kaldırılarak verilen oy. :İŞARİ

Parmak,pus gibi adlar da verilen uzunluk birimi.:İNÇ

Parmaklara takılarak çalınan bir tür zil.: KASTANYET

Parmaklara takılıp çalınan zil veya buna benzer ses çıkarıcı alet.:ÇALPARA

Parmaklarda oluşan iltihap., tırnakta ağrılı şiş. : DOLAMA

Parmakların sinirleri çekilip yumulmak.:KENA

Parmaklık, korkuluk.: CAĞ

Parola, işaret, alamet. : İM

Pas açıcı.:ZİDA

Pas.:KÜF

Pasaklı,kılıksız.:LOKA

Pasaklı,yırtık giysi. :PALASPARE

Pasifik adaları yerlilerinin,ayak bileklerine dallar bağlayarak yüksek bir kuleden atlamalarına dayanan tören.:GOL

Pasifik adalarının etnik yapı ve coğrafya temelinde bölündüğü üç ada grubundan biri.:MİKRONEZYA

Pasifik Okyanusu’nda bir ada devlet. : NAURU

Pasifik Okyanusu’nda bir ülke. : TUVALU

Pasifik Okyanusu’nda Fransa’ya ait bir ada. : TAHİTİ

Paskalya Adasındaki devasa heykellere verilen ad. : MOAİ

Paskalya adasında bulunan ve boyları yediyle yirmi metre arasında değişen,volkanik taşlardan yontulma tanrılaştırılmış şef heykellerine verilen ad.:ARİKİ

Pasta hamuru. : ŞU

Pasta, çörek. : GATO

Pastacıların,terzilerin kullandığı dişli,küçük demir çark.: RULET

Pastacılık ve şekercilikte kullanılan çok ince öğütülmüş şeker.:GLASE

Pastırmalı bir börek cinsi.:PAÇANGA

Pastırmanın fileto bölümü.:KUŞGÖMÜ

Pastoral.Bir edebiyat türü.:ÇOBANLAMA

Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta.: FEKÜL

Patatese benzeyen bir tür mantar.:KEME

Patika, keçiyolu” anlamında yerel sözcük. : KEMET

Patika. : YOLAK .:İZLEK

Patiska.:HASSE

Patlak çukur.: MAAR

Patlamalı motorlarda akaryakıtı buharlaştırıp hava ile karışmasını sağlayan cihaz.:KARBÜRATÖR

Patlamalı motorlarda gazı tutuşturmaya yarayan elektrikli araç.:BUJİ

Patlayıcı bir maddeyi ateşlemeye yarayan fişek yada düzenek. : FÜNYE

Patlıcangiller familyasından yüksek çalı biçiminde dikenli bitki.:TEKEDİKENİ

Patlıcangillerden,çeşitli renkte çiçekler açan,kokulu bir süs bitkisi.:PETUNYA

Patlıcangillerden,geniş yapraklı,kötü kokulu bir bitki,kankurutan.:ADAMOTU

Patlıcangillerden,kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılan bir bitki.:TATULA

Patlıcangillerden,yurdumuzda çok yetişen ve çeşitli türleri bulunan bir bitki.:BİBER

Patolojide mantar.: MİKOZ

Pay ederek iki kerede yap, Anastas muz satsana, Traş neden şart örneklerinde olduğu gibi, tersten okununca aynı anlamı veren tümce ya da sözcük. : ANAKİKLİK

Pay,nasip,hisse. : BEHRE

Payı olmayan,pay almamış.: BİBEHRE

Paylama, azar. : İTAP

Paylar, hisseler. : ESHAM

Pazar ve panayır kurulan gün. : DERNEK

Pearl Harbor deniz üssünün bulunduğu ada. : OAHU

Pearl Harbour’da 7 Aralık 1941’deki baskını planlamış,bindiği uçağın ABD’liler tarafından düşürülmesi sonucu ölmüş ünlü Japon amirali.:YAMAMOTO

Pedallı küçük motosiklet.:MOPED

Pedro Almodovar’ın bir filmi.: ANNEM HAKKINDA HERŞEY:KONUŞ ONUNLA

Pehlivan kispetinin paçası. : ŞİRAZE

Pehlivanları çeşitli övgü ve dualarla seyirciye tanıtan kimse.:CAZGIR

Pek bol, pek çok. : İBADULLAH

Pek çok alkoloitin öncüsü olan,katekolaminler sınıfına giren biyolojik bir madde.:DOPAMİN

Pek çok bilgisayar ağını birbirine bağlayan ve kendine özgü bir adresleme sistemi ile iletişim protokolüne dayalı ağ;dünya ölçeğinde ağ.: İNTERNET
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 18 Kas 2008 0:01

Pekmez toprağı da denilen ve üzüm şırasının tortularını çökeltmekte kullanılan kille karışık kireçli toprak. : MARN

Pekmezle kar karıştırılarak yapılan kar helvası. : KARSAMBAÇ

Pekmezle yapılan bir tür tatlı.:KEDİBATMAZ

Pelerin. : HARMANİ

Pelerini omuzdan tutturmak için kullanılan özel iğne yada broş.:FİBULA

Pelerinli bir çeşit palto.:REGLAN

Pelerinli palto.:MAKFERLAN

Pelinle kokulandırılmış sert bir içki.:APSENT

Pembe çiçekli,hayvan yemi olarak kullanılan bir bitki türü.:KORUNGA

Pembe dizi de denilen, gerçek yaşamdan kopuk TV dizilerine verilen ad. : SOAP-OPERA

Pembe renkli şarap. : ROZE

Pembe, beyaz çiçek açan, kışın yaprak dökmeyen, zehirli bir ağaççık. : ZAKKUM

Pembe,firfiri,mor yada mavi renkte çiçekler açan bir süs bitkisi.:CENERALYA

Pembeye çalan beyaz tüylü,kanatları gri renkli,alt gagasında deriden bir kesesi olan iri kuş.:PELİKAN

Pembeye çalan sarı renk.:KAVUNİÇİ

Pencere kanatlarını kapadıktan sonra sürgülemeye yarayan uzun demir sürgü. : İSPANYOLET

Pencere ve kapı kanatlarını çerçeveye tutturan menteşe takımı. :RAHT

Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan açılır kapanır bölüm.:VASİSTAS

Penye konfeksiyonunda kullanılan ve zincirli dikiş yapan bir tür makine. : REŞME

Penye veya jarse tipi pamuklu örme kumaşlarda,genellikle tişört ve bluzlarda etek ve kol ağızlarını kapamada kullanılan dekoratif dikiş türü.:REÇME

Perçem. : KAKÜL

Perde ve benzeri şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs,fırfır.:FARBALA

Perdeli bir üflemeli çalgı.:FAGOT

Periyodik sistemde 111 sıra numarasıyla gösterilen ve simgesi (Rg) olan en yeni element.:RÖNTGENYUM

Pers saraylarının taht salonlarına verilen ad.:APADANA

Perslerde il yöneticisi, vali.: SATRAP

Personel ve yük taşımada kullanılan büyük filika. : İŞKAMPAVİYA

Peru parası.:ŞALO

Peru ve Bolivya’da yaşayan Kızılderili bir halk. : AYMARALAR

Peru ve Bolivya’da yünü için yetiştirilen evcil alpaka türü. : PAKO

Peru ve Patagonya arasında yaşayan bir geyik türü. : PUDU

Peru’da mısırdan elde edilen bir içki. : ÇİÇA

Peru’da yaşayan uzun tüylü bir memeli hayvan.:ALTES

Peru’nun para birimi. : İNTİ

Peru’nun plakası.:PE

Pervane balığına verilen bir ad.:AY BALIĞI

Pervane.:USKUR

Pestil.:BASTIK

Peşin parayla veresiye mal alma usulü. : SELEM

Peşin,hemen ödenmesi gereken.:MUACCEL

Peşinat. Bir kimseye, pazarlığında anlaşılmış bir paranın küçük bir bölümünü önceden vermek.:KAPARO

Petrol araştırmaları srasında tutulan kayıt. : LOG

Petrol ölçü birimi.:VARİL

Petrol türevlerinden bir çeşit mineral yağ.:NEFT

Petrol ve maden aramalarında kullanılan duyarlı bir aygıt,yer çekim ölçer.:GRAVİMETRE

Petrol yağlarındaki parafinin giderilmesi ile elde edilen arıtılmış yağsı parafin. : GAÇ

Petrolde bulunan renksiz hidrokarbonlu sıvı. :OKTAN

Petrolden damıtılan bir ürün. : NAFTA

Petrolün arıtılmasında,ağır hidrokarbon moleküllerinin,ısı ve basınç etkisiyle ve bazen katalizör eşliğinde daha hafif moleküllere ayrılması işlemi.:KRAKİNG

Peygamber ağacı reçinesinden çıkarılan ve hekimlikte kullanılan bir sıvı. : GAYAKOL

Peygamber çiçeği,mavi kantaron. :BELEMİR

Peygamber. : YALVAÇ

Peygamberimizin hane halkı. : EHLİBEYT

Peygamberler. : ENBİYA

Peynir helvası.:HÖŞMERİM

Peynir ve /veya ekmek kırıntıları ile kaplanıp üstten ızgarayla veya fırında eritip çıtır hale getirme işlemine verilen isim.Peynirli beşamel sos ile kaplayarak fırınlamak da bu anlama gelir.:OGRATEN (=AU GRATİN=)

Peynir, turşu, asma yaprağı, balık gibi yiyeceklerin bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su.:SALAMURA

Peynir,soğan ve yufkayla yapılan bir çeşit yiyecek.:ALADANA

Peynirli bir çorba.:TÜKENMEZ

Pırasa,soğan,sarımsak gibi bitkilerde tohum aşamasında tam ortadan çıkan ve tohumları taşıyan kol,dal.:ZİBEK

Pırıltılı kristallerden oluşan doğal demir sülfürü. : PİRİT

Picasso’nun, İspanya İç Savaşını konu alan ünlü tablosunun adı. : GUERNİCA

Pik. : FONT

Piksel yoğunluğu.İnç başına düşen nokta sayısı.:DPİ(Dots per inch)

Piliç. : FERİK

Piramit. : EHRAM

Pirene dağlarının en yüksek tepesi.:ANETO

Pirinci kabuğundan ayırmak ya da bulgur dövmek için kullanılan dibek.:DİNK

Pirinç rakısı.:ARAK

Pirinç ve rendelenmiş parmican peyniriyle yapılan bir tür İtalyan yemeği. : RİSOTTO
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

ÖncekiSonraki


Benzer Başlıklar

Müzik Sözlügü
Forum: Müzik Odası
Yazar: Maket
Cevaplar: 23
Ekonomi Terimler Sözlüğü
Forum: Eğitim
Yazar: sinemsi
Cevaplar: 20
kare bulmaca
Forum: Forum Oyunları ve Yarışmaları
Yazar: serki
Cevaplar: 40
Şehir Bulmaca
Forum: Forum Oyunları ve Yarışmaları
Yazar: Maket
Cevaplar: 3
Google sözlüğü hizmette
Forum: Bilim - Teknik - Elektronik Aletler
Yazar: serdaris
Cevaplar: 2

Dön Bilmeceler ve Zeka Soruları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir