Zaman: 27 Ağu 2014 20:09

Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

  
Bilmece ve zeka sorusu soranların ve cevaplayanların yeri. Sor yada cevapla...

Moderatörler: Deva, SüperMod

Forum kuralları
Forum Kuralları.

Bir bilmece sormadan önce aynı bilmeceden olup olmadığını kontrol edin lütfen.
Belki aynı başlık adı altında olmayabilir yalnız arattırma yaparsanız kolayca bulabilirsiniz, aksi takdirde silinecektir.
Emeğiniz boşa gitmesin.

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 17 Kas 2008 14:34

İçine doğduğu gibi söylenerek,doğaçlama.: İRTİCALEN

İçine elektrik enerjisi yığılan alet,kondansatör.:MEKSEFE

İçine hardal katılarak yapılan üzüm şırası. : HARDALİYE

İçine ıspanak,patates,peynir yada kıyma konularak yapılan bir tür pide.:LEMİS

İçine kor konulan,sacdan,bakır veya pirinçten,üstü açık kap,korluk.:MANGAL

İçine kor kömür doldurulan , açık havada ısınmaya yarayan ayaklı ve delikli madeni kaba verilen ad :BRASERO

İçine mendil, gecelik gibi şeylerin konulduğu kumaş bohça. : ŞASE

İçine mürekkep konulan özel kap. : HOKKA

İçine para yada jeton atılarak bir aygıtın çalışmasını sağlayan kumbara. : ANKESÖR

İçine parfüm yada merhem koymak için kullanılan dar boyunlu,uzun,testiye benzer yassı kap.:ALABASTRON

İçine pekmez, peynir, yağ vs konulan yada yayık olarak kullanılan deri tulum. : TULUK

İçine peynir yada kıyma konularak sac üzerinde pişirilen bir tür börek.:KISTIRMA

İçine pişirilmiş kuş başı et ve sebze konularak hazırlanan bir tür börek.:TALAŞKEBABI

İçine sıvı vermek amacıyla bir damara sokulan ince boru.:KATETER

İçine soğan,sarımsak,maydanoz ve havuç gibi şeyler katılarak zeytinyağıyla pişirilen ve soğuk olarak servisi yapılan yemek.:PİLAKİ

İçine su biriken doğal çukur.: OBRUK

İçine yalnız kürek çekenin girebildiği çok uzun ve çok dar yarış kayığı.:SKİF

İçine yalnız kürek çekenin girebildiği uzun ve dar yarış kayığı. : SKİF

İçitim.:ZERK

İçki bardağı. :SAGAR

İçki bardağı.:PİYALE

İçki içerken birinin şerefine,sağlığına kadeh tokuşturulması.:TOKA

İçki mahzeni.:KAV

İçki meclisi.: BEZM

İçki sunanlara verilen ad. : SAKİ

İçki veya uyku sersemliği.:HUMAR

İçki. : AYŞ

İçkili eğlence. : İŞRET

İçkiye düşkün, içkici, ayyaş. : BEKRİ

İçle ilgili,içten.:DERUNİ

İçli,acıklı şiir.:ELEJİ

İçmeye veya tanrıların onuruna yere şarap dökmeye yarayan,ortası bombeli,ayaksız,az derin,geniş ağızlı kap.:PATERA

İçsiz. :TUBELESS

İçten çürümüş ağaç : ARDAK.

İçten gelen duyguları çok etkili ve coşkun bir biçimde anlatan edebiyat eseri.:LİRİK

İçten olmayan,yapmacık.:SURİ

İçyağı.:ŞAHIM

İçyüz,iç. :ZAMİR

İdam mahkumlarının asıldığı ağaç.:DAR

İdare lambası ( kandili). : İLİKMEN

İdare mahkemeleri,özel mahkemeler ve sulh mahkemelerinin görevi dışında kalan davalara bakan mahkemelere verilen ad.:ASLİYE

İdare, yönetim. : ZİMAM

İddia,bahis,lades.:ÖCEŞ

İdrar kesesi iltihabı.:SİSTİT

İdrar yolları hastalıkları,üroloji.:BEVLİYE

İdrar yolu hastalıkları hekimi,ürolog. : BEVLİYECİ

İdrarını yapamama şeklinde ağır bir böbrek rahatsızlığı belirtisi,İdrarın kesilmesi.:ANÜRİ

İffetli,namuslu. : AFİF

İflas.:BATKI

İftihar etme,övünme.:ULVAN

İgor Stravinski’nin tanınmış bir balesi. :PETRUŞKA

İğ : EĞİRMEN

İğne biçiminde hücre maddesi. :RAFİT

İğne korkusu.:BELONOFOBİ

İğne yaprakları yaz kış yeşil olan bir orman ve süs bitkisi. : PORSUK

İğne, iplik, baharat, zarf, kağıt, tütün gibi şeyler satan kimse ya da dükkan. : AKTAR

İğnenin deliği. :YURDU

İğneye yol açmak için kullanılan,çelikten,ince ve sivri uçlu bir alet.:BİZ

İğrenme, tiksinme. : KERAHET

İhsan Oktay Anar’ın bir romanı.:AMAT

İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker.: ERBAŞ

İhtiyar kimse.:PİRİFANİ

İhtiyarlığın başlamasını geciktirmeye yarayan araçların tümü.:GERİATRİ

İki gövdeli (birbirine paralel tutturulmuş iki kütükten yapılmış) deniz taşıt aracına verilen ad.:KATAMARAN

İki akarsuyun birleştiği yer.:KOYAR

İki anlamı olan bir sözcüğün akla en az gelen anlamının amaçlanarak kullanılması sanatına verilen ad. : İHAM

İki atlı kızak.:ZANKA

İki avuç dolusu.:KOŞAM

İki ayrı dilin komik bir etki yaratacak biçimde konuşturulmasıyla yazılan Latin kökenli şiir biçimi.:MAKARONİK

İki ayrı ırktan gelme. : LETİS

İki bağlantı parçasını birbirine yakın olarak eklemekte kullanılan özel parça. : NİPEL

İki büyüklük arasındaki bağıntı. : ORAN

İki çeneklilerden,yaprakları çok iri ve kalp biçiminde,çiçekli bir süs bitkisi.:KATALPA

İki çenetli yumuşakça.:ARCA

İki çift kürekli balıkçı kayığı.:TARLAKOZ

İki çift öküzle çekilen ağır saban.:PAPURA

İki çöküntü alanını birbirine bağlayan,boğaz biçiminde dar vadi.:KLÜZ.:KLÜR

İki dağ arasındaki geçit yeri,boğaz.:DERBENT

İki dağ arasındaki sırt. : SENİR

İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı.: ÇATAK

İki denizi ayıran dar kara parçası veya dünya ile ahret arasındaki yer. : BERZAH

İki direkli bir tekne türü. : KEÇ

İki direkli yelkenli bir gemi.:USKUNA

İki direkli yelkenli bir savaş gemisi türü. : GULET

İki direkli, seren yelkenli, birkaç top taşıyan gemi.: BRİK

İki dörtlü ve iki üçlüden oluşan,on dört dizeli bir Batı şiir türü.:SONE

İki elemanlı mermer yapıştırıcısı.:AKEMİ

İki gemi veya gemi ile kıyı arasında haberleşmede kullanılan üç kollu işaret sütunu.:SEMAFOR

İki iletken arasında meydana gelen ve çok yüksek bir ısı açığa çıkaran, ışıklı elektrik boşalımı.:ARK

İki kaş arası.: BELCE

İki katı cisim veya parçayı birbirine bağlayan demir veya telden bağ.:KANAT

İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir zeka oyunu.:SATRANÇ

İki kişi tarafından yönetilen bir çeşit sportif amaçlı yelkenli. : PİRAT

İki kişilik bisiklet.:TANDEM

İki kişilik ve yelkenli bir yarış teknesi.:TORNADO

İki kişilik,alçak,oldukça geniş koltuk.:MARKİZ

İki kulplu ve küfe biçimindeki büyük sepete halk dilinde verilen ad. : KELET : KELETER

İki kulplu,dibi sivri,dar boyunlu,karnı geniş testi.:AMFORA

İki nokta arasında iletişim kurma olanaklarının varlığını belirtmede kullanılan genel terim. : LİNK

İki nokta arasındaki uzaklığı ölçmeye yarayan gereç.:TELEMETRE

İki olay arasındaki süre İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen süre.:FETRET

İki parmak ucuyla tutulabilen miktar.:FİSKE

İki Peygamber veya iki padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen süre.:FETRET

İki renkten oluşan.:YANAL

İki sac arasında yada külde pişirilen mayasız ekmek.:KÖMBE

İki sert cismi birbirine bağlamaya yarayan,iki ucu sivri ve kıvrık metal parça.:KENET

İki sıra kürekli Antikçağ Roma teknesi. :BİREMİS

İki sopayla çalınan,fıçı biçiminde Japon davulu.:TAYKO

İki şey arasındaki benzerlik.:MÜŞABEHET

İki şey arasındaki uygunluk ilkesi.:UYGU

İki tarafı ağaçlıklı geniş kent yolu. AVENÜ

İki tarla arasındaki sınır. : AN

İki tekerlekli,tekerlekleri tek parça,dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası. :KAĞNI

İki tepe arasındaki düzlük.:YALPİ

İki ucu açık küçük boru. : ZIVANA

İki ucuna birer kişi oturup,karşılıklı olarak havada yükselip inerek eğlenmeyi sağlayan,ortasından bir yere dayalı tahta kalas.: TAHTEREVALLİ

İki ülke parasının karşılıklı değeri.:PARİTE

İki veya daha çok katlı ev.:HANAY

İki veya üç direkli bir gemi türü.:ISKUNA

İki veya üç telli bir saz türü.:CURA

İki veya üç yaşındaki erkek koyun.: ÖVEÇ

İki ya da daha çok öğeyi birleştirerek yeni bir öğe oluşturma. : BİLEŞİM

İki ya da daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek, kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması,keşikleme,münavebe.:ALMAŞ

İki yada daha fazla işletmenin belirli bir süre ve belirli bir amaç için yapmış oldukları geçici ve gizli işbirliği.:POOL

İki yanı ağaçlıklı yol. : ALE

İki yaşayışlı. :AMFİBİ

İki yaşına girmiş manda.:EVERE

İki yaşında ipek böceği.:ALADI

İki yaşındaki koyun.:ŞİŞEK

İki yaşından büyük enenmiş erkek keçi.:ERKEÇ

İki yataklı karyola. : RANZA

İki yerine üç gövdeli katamaran türü.:TRİMARAN

İki yılda bir düzenlenen gösteri.:BİENAL

İki yönlü bir dalgalı akımı,bir yönlü doğru akıma çevirmeye yarayan aygıt.:REDRESÖR

İki yüz elli kiloluk bir ağırlık ölçüsü birimi.:ÇEKİ

İki yüz elli yıldan fazla Türk egemenliğinde yaşamış,1828’de Fransız egemenliğine geçmiş Venedik şehri.:NAVARİN

İki yüzlü, riyakar. : MÜRAİ

İki, üç veya dört kişi arasında oynanan bir tür iskambil oyunu. : PİKET

İkiçeneklilerden zehirli bir ağaç ve bunun meyvesi.:KARGABÜKEN

İkilem. : DİLEMMA : KIYASI MUKASSİM

İkinci Abdülhamit döneminde saray ressamlığı yapmış,Batı resim anlayışının Türkiye’de yaygınlaşmasına katkıda bulunmuş ünlü İtalyan ressam.:ZONARO

İkinci Abdülhamit’in Selanik’e sürgüne gönderildiği köşkün adı.:ALATİNİ

İkinci Bayezit’in şiirlerinde kullandığı mahlas : ADLİ

İkinci çağın yaklaşık 45 milyon yıllık dönemi.:TRİYAS

İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya’nın doğusunda kurulan, binlerce Yahudinin imha edildiği Nazi toplama kampı. : SOBİBOR

İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya’nın doğusunda kurulan,yaklaşık 250 bin Yahudi’nin öldürüldüğü Nazi imha kampı.:SOBİBOR

İkinci Dünya Savaşı sırasında Rus ordusunca kullanılan roket ağırlıklı silah sistemi.:KAYTUŞA

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Japonlar tarafından kullanılan avcı uçağı tipi.:ZERO

İkinci Dünya Savaşında ABD erlerine verilen ad. : Gİ

İkinci kez evlenen kadının beraberinde götürdüğü çocuklar.:TAYGELDİ

İkinci kez evlenen kadının ilk kocasından olan çocukları.:MOZUK
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 17 Kas 2008 14:35

İkinci Mahmut devrinde feslerin tepesine püskülü tutturmak için takılan metal tepelik.:FERAHİ

İkinci Mahmut döneminde,yeniçeri ocağı kaldırıldıktan sonra kurulan yeni ordunun adı.:ASAKİRİMANSURE

İkinci. : SANİ

İkisi dikili,üçüncüsü de bunların üzerine kapak gibi yatırılmış üç büyük taştan oluşturulmuş taş devri mezarı.:DOLMEN

İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli,kısa saplı bir çalgı türü.:MANDOLİN

İkiyüzelli kiloluk bir ağırlık birimi.:ÇEKİ

İkiyüzelli kiloya eşit olan,odun ve kireç gibi ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan bir ağırlık ölçüsü.:ÇEKİ

İkiz.:KOŞA

İkizler takım yıldızının Latince adı.:GEMİNİ

İklimbilim. : METEOROLOJİ : KLİMATOLOJİ

İknalar tarafından kullanılan ve iplerin üstüne atılmış her düğümün rengine göre bir anlamı olan düğüm-yazı.:KİPU

İknaları atası olduğuna inanılan güneş tanrısı.:İNTİ

İktidar makamı.:RESİKAR

İktisatta,iktisadi dalgalanmanın etkinliklerin gerilemesiyle belirlenen aşaması,ekonomik durgunluk.:RESESYON

İlacın alınmasını sağlamak için içine katılan nötr madde.:SIVAĞ

İlaç bilimi. İlaçların etkisini ve kullanılışını inceleyen bilim dalı: FARMAKOLOJİ

İlaç kullanmadan,yalnız ısı yardımıyla aygıt ve pansuman gereçleri gibi şeyleri mikropsuzlaştırma işi.:ASEPSİ

İlaç olarak kullanılan madde.:DROG

İlaç tedavisi. : KEMOTERAPİ

İlaç, çare, deva. : EM

İlaçla yapay olarak sağlanan ve vücutta bir veya birkaç görevin azalmasına yol açan uyku durumu.:NARKOZ

İlaçların formüllerini gösteren resmi kitap.:KODEKS

İlaçlı yağ yada merhem.:LİNİMENT

İlahi duyuru.:VAHİY

İlahi sırlarla ilgili olan.:LEDÜNNİ

İlahileriyle tanınmış XVIII. Yüzyıl tasavvuf şairi. : ATUFİ

İlahiyat. : TEOLOJİ

İleri atılmış,ortaya çıkarılmış.:LANSE

İleri gelen, servet ve mevki sahibi kimseler için alay yollu kullanılan sözcük. : KODAMAN

İleri gelenler,zenginler.:EŞRAF

İleride meydana gelebilecek fiyat dalgalanmalarından yararlanarak kazanç sağlama.:SPEKÜLASYON

İleriye atmak,fırlatmak.:FIYDIRMAK

İletim. : KONVEKSİYON

İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını ve işleyişini inceleyen bilim dalı.:SEMİYOLOJİ

İletişim dizgesi birliği.:LİNK

İletişim.:KOMÜNİKASYON

İletki.:MİNKALE

İlgi eki. : Kİ

İlgisiz.:BİGANE

İlhan Selçuk ve Turhan Selçuk tarafından 1952’de çıkarılan siyasi mizah dergisinin adı.:KIRKBİRBUÇUK

İlhanlılarda ordu müfettişine verilen ad.: YASAVUL

İlim ve hikmet.:FERZAN

İlişik. : MERBUT

İlk çağdaki uygarlıkla ilgili olan. : ANTİK

İlk doğan çocuk.:BEŞE

İlk dönem yapıtlarında Alman neoklasikçiliğinin etkisinde kalmış, sonraki çalışmalarında soyut bir anlayışa yönelmiş, Türkiye’nin ilk kadın heykeltıraşı. : NERMİN FARUKİ

İlk İncil’in yazarı sayılan, İsa’nın on iki havarisinden biri. : MATTA

İlk insanlar tarafından yapıldığı sanılan en eski aletlere verilen ad.: EOLİT

İlk kadın ressamımız.(1903-1938) : HALE ASAF

İlk kez Hindistan’da dokunan,yumuşak ve hafif bir çeşit ipekli kumaş.:SÜRA

İlk kez Marx Ernst’in uyguladığı ve daha sonra gerçeküstücülerin geliştirdikleri resim tekniklerinden biri. : FROTAJ

İlk satırın ilk harfinin büyük puntoda ve süslü yazılarla dizilmesi işlemi. : İNİSYAL

İlk sesin,içindeki havanın titreşmesiyle oluştuğu çalgıların ortak adı. : AEROFON

İlk Türk antibiyotiği.:EGEMİSİN

İlkbaharda kırlarda yetişen,ufak yeşil yapraklı,ıspanak gibi yenebilen bir bitki.:MADIMAK

İlkçağ insanlarını ve tanrılarını konu eden hikayeler; mitoloji. : ESATİR

İlkçağda bir çok Ortadoğu toplumunda tapınılan bir tanrı.:BAAL

İlkçağda Mısır’da ayrı bir sınıf oluşturan ve çok kültürlü olan kadın dansçılara verilen ad.:ALİME

İlkel benlik. : İD

İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç taşıdığına inanılan nesne. : FETİŞ

İlkel toplumlarda tapınılan cansız nesne, fetiş. : TAPINCAK

İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan,ağaç,rüzgar gibi herhangi bir doğal nesne.:TOTEM

İlkel yöntemlerle ve düşük verimle işletilen geniş tarım alanları.:LATİFUNDİA

İlkel. : PRİMİTİF

İlmekli bir tür sarma işi ve bununla yapılmış işleme. : RİŞLİYÖ

İlmiye sınıfının yüksek derecesinde bulunan devlet görevlisi.:KAZASKER

İltihaplı göz hastalıklarının genel adı. : OFTALMİ

İltizama verilen vergilerde, mültezim tarafından peşin olarak ödenen tutar. : MUACCELE

İmalathane.:MANİFAKTÜR

İmkansız. : MUHAL

İmren.:GIPTA

İnanç ve bilgiyi kiliseyle,özellikle Aristoteles’in bilimsel sistemini uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Ortaçağ felsefesi.:SKOLASTİK

İnanç, iman. : İTİKAT

İnandıran, ikna eden. : MUKNİ

İnanılan kimse. : İNAL

İnanma,güvenme.: İTMİNAN

İnanmış,emin olan.:MUTMAİN

İnat etme,direnme.:BEKİNME

İnatçı,ayak direyen:. ANUT

İnce alay.:İRONİ

İnce bağırsağın bir yada birkaç bölümünün kronik iltihabı.:İLEİT

İnce bağırsak iltihabı.:ANTERİT

İnce beyaz et yada balık dilimi.:ESKALOP

İnce bir pamuklu kumaş türü.:MERMERŞAHİ

İnce bulgur. : SİMİT

İnce bulgur.:DÜĞÜRCÜK

İnce doğranmış taze fasulyeyi pirinçle pişirerek yapılan bir yemek :DİBLE

İnce dövülmüş tavuk eti veya dana eti.(Yağsız ve sinirleri alınmış) ince beyaz et veya balık dilimi.:ESKALOP

İnce halat.:URGAN

İnce iplik ile çok sık dokunmuş yünlü kumaş. : LASTİKOTİN

İnce kabuklu bir erik cinsi.:ÜRYANİ

İnce kumaştan yapılan bir tür kadın üstlüğü. : MAŞLAH

İnce pide. : LAVAŞ

İnce ruhlu. : RAKİK

İnce softan hafif ve dar bir üstlük.:KERRAKE

İnce tel biçiminde, hamurun kurutulup kesilmesiyle elde edilen ve genellikle çorbası yapılan bir yiyecek türü. : TELŞEHRİYE

İnce ve mumsu derili, ekşi ve gevrek etli bir sıcak ülke meyvesi. : JAMBOS

İnce ve uzun metal çubuk. : MİL

İnce yağan yağmur. : ÇİSENTİ : ÇİSE

İnce yapılı,zarif,narin.:YEPELEK

İnce yapraklar biçiminde ayrılabilen ve özellikle çatı örtüsü olarak kullanılan sistli kayaçlara verilen ad.:. ARDUVAZ

İnce yassı elmas. : KARAVANA

İnce yumuşak tüylü fırça.:BLERO

İnce,beyaz ve bol tüylü bir koyun türü.:MERİNOS

İnce,düzgün dokunmuş pamuklu kumaş.:OPAL

İnce,ipekli bir kumaş türü.:KREP

İnce,kısa değnek.:BAGET

İnce,parlak nakış.:MİRE

İnce,renksiz,kokulu bir reçine türü.:TEREBENTİN

İnce,yuvarlak kesilerek kızartılmış patates.:CİPS

İncelik. : RİKKAT

İnci Aral’ın bir romanı. : MOR

İnci,boncuk,deniz kabuğu gibi malzemeyi ipe dizip kelep haline getirdikten sonra birbirine dolaşarak yapılan kısa gerdanlık.:KISTI

İncik boncuk işleri. : TUHAFİYE

İncil bölümü.:LUKA

İncil’den önceki kutsal kitaplar.:AHDİATİK

İncil’den.:AHDİCEDİT

İnciler. : LEAL

İncir çiçeği de denilen hoş kokulu bir bitki. : MÜGE

İncir ve sütle yapılan bir tatlı.:UYUTMA

İncir yada kayısı ve cevizle yapılan bir tür kurabiye.:MİRİVAN

İncirlerde döllenmeyi sağlayan sinek. : İLEK

İncitaş da denilen beton ve sıva yapımında kullanılan camsı riyolit.:PERLİT

İndirme,indirilme.:İNDİRİLME

İnebahtı’nın Yunanca adı.:NAUPAKTOS

İnek antilobu. : KAAMA

İnek derisinden meşin.:VAKETA

İnek sütünden yapılan bir tür İngiliz ve Amerikan peyniri. : ÇEDAR

İnek sütünden yapılan mavi küflü klasik İngiliz peyniri.:STİLTON

İnek sütünden yapılan sert ve sarı renkte İsviçre peyniri.:EMMENTAL

İnek veya dana budunun orta bölümü.:TRANŞ

İnen,inmiş.:NAZİL

İngiliz kökenli terye köpeği. : FOKSTERYE

İngiliz şovenizmini anlatmakta kullanılan terim.:JİNGOİZM

İngiliz uluslar topluluğuna üye olan bağımsız ülkelere verilen ad.:DOMİNYON

İngiliz uzunluk ölçüsü birimi(30,5 cm’lik).:FİT

İngiliz uzunluk ölçüsü. : İNÇ : YARDA

İngiliz ve Amerikan deniz kuvvetlerinde deniz piyadesi.:MARİNE

İngiliz yapımı, bir tür makineli tüfek. : STEN

İngilizce British Thermal Unit (İngiliz Isı Birimi) sözcüklerinin kısaltması.Bir libre suyun sıcaklığını bir Fahrenhayt değiştirmek için gereken ısı miktarı.:BTU

İngiltere ve ABD’de kullanılan arazi ölçüsü birimi. : AKR

İngiltere ve öteki ülkelerde kız okullarında oynanan bir top oyunu.:NETBOL

İngiltere’de at yarışı.:DERBY

İngiltere’de bir ırmak.:AVON

İngiltere’de kullanılan bir ağırlık ölçüsü. : ONS

İngiltere’de XIX. yüzyıl başına kadar monarşi ve Anglikan geleneğini savunan parti. : TORY

İngiltere’de yarış köpeği olarak kullanılan küçük tazı. :VİPİT

İnişli yer,bayır.: ŞEV

İnişli yer,bayır.:PAH

İnkalar tarafından kullanılan ve iplerin üstüne atılmış her düğümün rengine göre bir anlamı olan düğüm-yazı.:KİPU

İnkalar’ın atası olduğuna inanılan güneş tanrısı. : İNTİ

İnleme,inilti. : ENİN:NALE:RENİN

İnleyen. : NALAN

İnmiş, inen : NAZİL

İnorganik madde. : MİNERAL

İnsaf, haklılık. : NASFET

İnsan bedeni çevresindeki manyetik alan.:AURA

İnsan beyninin deney edilmeden önce üzerine hiçbir şey yazılmamış bir tabletten farksız olduğunu belirtmek için deneyci filozofların kullandıkları deyim. : TABULARASA

İnsan bilgisinin sınırı üzerine felsefe bilinci ve bu bilincin uyanık tutulması,eleştiricilik.:KRİTİSİZM

İnsan bilgisinin yapısını ve geçerliliğini,inceleyen felsefe dalı : EPİTOMOLOJİ

İnsan bilimi uzmanı. : ANTROPOLOG

İnsan bilimi.:ANTROPOLOJİ

İnsan davranışlarına aşırı bir duyarlılığın yön vermesi durumu.:SANTİMANTALİZM

İnsan dışkısı. : GAİTA

İnsan gövdesi.:CÜSSE

İnsan gözünün algıladığı ışık şiddeti.:FANİ

İnsan kalabalığı.:CEMAAT

İnsan nüfusunu yapı,gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim.:DEMOGRAFİ

İnsan omzunda veya deve,fil,at gibi hayvanlara yüklenerek götürülen,üstü örtülü,tekerleksiz taşıt.: TAHTIREVAN

İnsan sesleri için yazılmış bir oda müziği türü.:MADRİGAL

İnsan sever.:FİLANTROP

İnsan soyunun genetik yardımıyla geliştirilmesini
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 17 Kas 2008 14:37

İnsan soyunun genetik yardımıyla geliştirilmesini amaçlayan bilim dalı. : ÖJENİK

İnsan tiplerini belirleme ve ayırt etme yöntemi.:TİPOLOJİ

İnsan topluluğu. : CEMİYETİ BEŞERİYE

İnsan üstü.:FEVKALBEŞER

İnsan ve dünyanın sonunu, öbür dünyayı anlatmaya çalışan öğreti ve inançların tümü.:ESKATOLOGYA

İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren,genellikle toprakta,gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık.:TETANOS

İnsan ve hayvan vücudunda çıkan kabarcık, şiş. : KOP

İnsan vücudunda yapay bir delik yada çıkış oluşturmak için gerçekleştirilen cerrahi girişim.:OSTOMİ

İnsan ya da çalgı sesinin yükseklik ya da alçaklık derecesi. : TON

İnsan yada hayvan vücudunu derisiz,yalnızca kas yapısı görülür biçimde betimleyen sanat eseri.:EKORŞE

İnsan zihninin deney edinmeden önce,üzerine hiçbir şey yazılmamış bir tabletten farksız olduğunu belirtmek için deneyici filozofların kullandığı terim.:TABULARASA

İnsan,hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim.:ANATOMİ

İnsan. : İN

İnsana çok hoş,güzel görünen durum,davranış,naz.:DELAL

İnsanbilim.:ANTROPOLOJİ

İnsanda ayağın yüksek olan üst bölümü.:TARAK

İnsandaki etkisi açısından tanımlanan ışınım dozu birimi.:REM

İnsanı güldürüp eğlendiren kimse.:PASKAL

İnsanın doğumu,doğma.:TEVELLÜT

İnsanın erdeme ve mutluluğa ve hiçbir değere bağlı olmadan bütün gereksinmelerden sıyrılarak bağımsız olarak erişebileceğini savunan Antisthenes’in öğretisini benimseyen kimse.:SİNİK

İnsanın fiziksel gücünün üretimde kullanılması için gerekli koşulları inceleyen bilim dalı;amacı maksimum işgücü ve sermaye üretmek için en elverişli fiziksel ortamı sağlamaktır. İnsanın işine uymasını,amaca göre çalışmasını düzenleyen inceleme ve araştırmaların tümü.:ERGONOMİ

İnsanın kendi deneyimleriyle elde ettiği olguların ötesinde hiçbir şeyi bilemeyeceğini öne süren öğreti,bilinemezcilik.:AGNOSTİSİZM

İnsanın kendi kendini yiyip bitirmesi. :OTOFAJİ
İnsanın kendisine karşı duyduğu saygı. : ONUR

İnsanın ruhsal yetkinliği.:ERDEM

İnsanın ve dünyanın sonunu ,öbür dünyayı anlatmaya çalışan tanrıbilim kolu.:ESKATALOGYA

İnsanın veya çevrenin karakterlerini,göreneklerini inceleyen,serüvenlerini anlatan,duygu ve tutkularını çözümleyen,kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebi tür. :ROMAN

İnsanın yada hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar. : AHŞA

İnsanın yaratılış özelliği. : NATURA

İnsanlar için tehlikeli olmayan bir örümcek türü.:TARANTULA

İnsanlar,dünya adamları. : ALEMİYAN

İnsanların arasına karışmaktan hoşlanmayan,insanlardan kaçan kimse.:MERDÜMGİRİZ

İnsanların ırklara ayrılışını,bunların nereden çıktığını,oluşumunu,yeryüzüne yayılışını,aralarındaki niteliklerini inceleyen bilim. : ETNOLOJİ

İnsanların ince bağırsağında yaşayan bir solucan türü. : TRİŞİN

İnsanların,özellikle çocukların bağırsaklarında yaşayan küçük bir solucan,sivrikuyruk.:OKSİYÜR

İnsanüstü.:FEVKALBEŞER

İnşaat harcı karmaya yarayan kürek boyutundaki geniş ağızlı çapa.:GELBER

İnşaatta çalışanların ve madencilerin giydiği koruyucu başlık.:BARET

İnternet ortamında yapılan sohbetlere verilen ad, çet. : CHAT

İnternette grup üyelerine gelen mesajları üyelere dağıtmadan önce süzerek ayıklayan mesaj yöneticisi.:MODERATOR

İnternette istenmeyen elektronik postalara verilen genel ad.:SPAM

İnternette, bir kullanıcı adının altında yer alan grafik yada resim.:AVATAR

İnternette,aynı amaçlı web sitelerini tek bir adreste toplayan site. :PORTAL

İnternette,eğitim kurumlarının kullandığı üst seviye alan adı.:EDU

İonya adalarından biri.: İTHAKİ

İp ve çuval yapımında kullanılan,liflerinden yararlanılan bir bitki türü ve bu bitkinin liflerinden yapılan dokuma.:JÜT

İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince,esnek ve parlak tel.:İPEK

İpek eşarp.:FULAR

İpek ibrişim yapan kişi. : KAZAZ

İpek iplikle dokunmuş ince,şeffaf kumaş.:ŞİFON

İpek sargılı ip.Pamuk veya ipekten sicim. : KAYTAN

İpek ve bitkisel elyaf karışımından dokunan bir tür kumaş.:NİLA

İpek veya yünden esnek dokunmuş bir kumaş türü.:JARSE

İpek yada ince kumaştan yapılmış eşarp.:FULAR

İpekböceği kozası.:KUKULYA: KAKULYA

İpekböceklerinin koza yapmalarından bir hafta,on gün önce çok yaprak yeme devresi.:ALADI

İpekli bir kumaş cinsi. : MANTİN.:CANFES

İpekli bir kumaş türü.:SEVAİ

İpekli peştamal.:FUTA

İpekten onüç telli Japon çalgısı. : KOTO

İpekten sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz ve ağır kumaş. : ABANİ

İplik eğirmek için kullanılan bir alet.:ÇIKRIK

İplik eğirmeye yarayan araç,kirmen.:EĞİRMEN

İplik kangalı.:ÇİLE

İplik sarılan elemgenin, üzerinde döndüğü ağaç eksen. : DİKEÇ:DİKÇE

İplik sarılan zıvana.:MASURA

İplik üzerine sırma sarmaya yarar bir tür dolap.:KULLAP

İpliklerin boyanmak istenmeyen bölümlerinin ağaç kabukları,yapraklar veya balmumuyla sarılarak boyaya batırılması yoluyla uygulanan bir tür boyama tekniği. : İKAT

İpotek, rehin. : TUTU

İpten düğümlü saçaklarla oluşturulan bir el sanatı. : MAKRAME

İpucu. : KARİNE

İradesizlikten ileri gelen sürekli cansızlık. APATİ

İran asıllı bir kavim ve İran’ın güneyinde bu kavmin adıyla anılan bölge.:FARS

İran mitolojisinde 30 kuş büyüklüğündeki efsanevi kuş.:SİMURG

İran Moğolları döneminde bastırılan bir tür kağıt para. : ÇAV

İran müziğine özgü,lavtaya benzer telli bir çalgı.:RUD

İran pilavı.:ÇİLAV

İran saray ve evlerinde avluya bakan,üç yanı açık sundurma.:TALAR

İran takviminde 6. ay.: ŞEHRİR

İran yönetim örgütlenmesinde imparatorluk topraklarında yaşayan kabilelere verilen ad.:İLAT

İran,Yemen ve Umman’ın para birimi. : RİAL : RİYAL

İran’da Alevi anlamında kullanılan sözcük.:GÖRAN:GURAN

İran’da bir kent. : KAŞAN

İran’da Mecusi dinini kuran kimse.:ZERDÜŞT

İran’da Sasani hükümdarlarına verilen ad. : KİSRA

İran’ın plakası. : İR

İran’ın resmi haber ajansı.:İRNA

İranlı sinema yönetmeni.Yakın Plan,Kirazın Tadı,Rüzgar Bizi Sürükleyecek gibi filmleriyle uluslar arası bir ün kazanmıştır.:ABBAS KİROSTAMİ

İri balıklarda kılçık durumunda olan kemik. : GERMİÇ

İri bir baykuş türü.:PUHU

İri bir çeşit çiğde. : ÇILAN

İri bir fındık cinsi.:FOŞA

İri bir tür palamut balığı.:ALTIPARMAK

İri delikli kalbur.:SARAT

İri dişli törpü. : RASPA

İri fare.:CARDON

İri gövdeli bir papağan türü.:ARA

İri gövdeli ve kısa saplı bir tambura türü.:ÇÖĞÜR

İri gözlü kalbur. : ÇİLİNGİR

İri kemik. :OMACA

İri kepekli un.:RAZMOL

İri köpek,,çoban köpeği.:ÇOMAR

İri muşmula. : BEŞBIYIK

İri öğütülmüş mısır unuyla yapılan,Doğu Karadeniz yöresine özgü bir çeşit yemek.:KORKOTA

İri taneli bir kiraz.:DALBASTI

İri taneli bir zeytin cinsi. : KALAMATA
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 17 Kas 2008 14:38

İri taneli misket üzümü.:MALAGA

İri taneli tahıl.:YARMA

İri taşların tıraşlanmasında kullanılan tırnaklı bir alet.:DOP

İri ve ağır çekiç.:BALYOZ

İri ve altın sarısı renginde taneleri olan bir üzüm cinsi. : HAFIZALİ

İri ve aşılı bir kiraz cinsi. : DALBASTI

İri ve boru biçiminde beyaz veya sarı renkli çiçeği olan bir süs bitkisi.: KALA

İri ve çok mayhoş bir elma cinsi. : HÜRYEMEZ

İri ve delikli kalbur. :SARAT

İri ve güzel çiçekli bir süs bitkisi. : İRİS

İri ve kokulu çiçekler açan bir süs bitkisi. :SÜSEN

İri ve korkunç görünümlü insan.:ZEBELLAH

İri ve sert taneli,uzun saplı ve kılçıklı bir buğday cinsi.:ÇALIBASAN

İri ve siyah taneli bir üzüm cinsi. : İRİKARA

İri ve uzun burunlu.:BURNAZ

İri ve uzunca taneli bir üzüm cinsi. : RAZAKI

İri ve verimli kiraz çeşidi. : VAN

İri ve yuvarlak taneli bir üzüm cinsi.:DEVEGÖZÜ

İri yapılı,sarımsı ya da yeşilimsi renkte bir kıyı kuşu.:KOCAGÖZ

İri yapılı,uzun boylu ve şişman kimse.:DIZMAN

İri yarı,kırıcı,sinirli,asık yüzlü kimse.: AZNAVUR

İri,esmer,zehirli bir örümcek. : KARADUL

İri,kocaman.:CESİM

İribaş. : TETARİ

İrice bir çeşit hıyar.:ACUR

İridyum’un simgesi.:İR

İrilik.:CESAMET

İrinli yara. : UFUNET

İris iltihabı.:İRİTİS : ORİTİS

İrlanda denizinde bir ada.:MAN

İrlanda Kurtuluş Ordusu. : İRA

İrlanda tarihine ve mitolojisine göndermeler yapan şiirleriyle tanınan 1995 Nobel ödülünü kazanan İrlandalı şair. : SEAMUS HEANEY

İrlanda’nın plakası.:EIR

İrlanda’nın resmi adı. : EİRE

İrlandalı şair ve oyun yazarı. : OSCAR WİLDE

İrmik ve şekerle yoğrularak fırında pişirilen bir tür kurabiye.:ACIBADEM

İsa Derneği denilen bir Hıristiyan derneğinin üyesi.: CİZVİT

İsa Peygambere verilen adlardan biri.:MESİH

İsa Peygamberi ele vermesiyle tanınan Yahudi. : YAHUDA

İsa Peygamberin doğum ve gizli yaşam yeri olduğu sanılan bugünkü İsrail kenti. : NASIRA

İsa Peygamberin havarileriyle birlikte yediği son yemeği anmak için Hıristiyanların kilisede bir kap içinde ekmek ve şarabı kutsayarak yaptıkları tören.:KUDAS:LİTURYA

İsa’dan sonraki kutsal kitaplar. : AHTİCEDİT

İsa’nın Ortadokslarca kutlanan doğum yortusu . : BOCUK

İshak Peygamberin karısı ve Yakup Peygamberin annesi olan kadın. : REBEKA

İshal,sürgün.:ÖTÜRÜK

İshal.:AMEL

İsilik. : ISIRGIN

İsimler. : ESAME : ESAMİ : ESMA

İskambil destesinin en altındaki kağıt. : FAÇA

İskambil kağıtlarının dört grubundan benekleri kırmızı,kalp biçiminde olanı.:KUPA

İskambil kağıtlarıyla oynanan bir çeşit oyun.:FİRAVUN.:LASKİNE

İskambil oyunlarında,yapılan artırma teklifini kabul edip etmeyeceğine karar vermek için süre isteme.:RÖLANS

İskambilde birli.:AS

İskambilde ikiliden altılıya kadar olan kağıtlara verilen ad. : KONÇİNA

İskambilde karo. : DİNERİ : ORYA

İskambilde koz. : ATU

İskambilde sinek işaretine verilen bir başka ad. : İSPATİ

İskambilde üçlüye verilen ad. : TERSA

İskambilde vale,bacak,oğlan. : FANTİ

İskambilin atası sayılan desteye ve bu desteyle bakılan falcılık yöntemine verilen ad.:TAROT

İskambillerle oynanan bir oyun. : OHEL : AMERİKANO

İskandinav folklorunda,bazen büyü de yapabilen kötü ruhlu dev canavar.:TROLL

İskandinav mitolojisinde ağıyla yakaladığı denizcileri okyanusta evine götüren,okyanus tanrısı Aegir’in karısı.:RAN

İskandinav mitolojisinde ilk insan.:ASK

İskandinav mitolojisinde,evrenin yaradılışında meydana gelen ilk canlı.:YMİR

İskandinav mitolojisinde,göksel güçlerin tanrısı.:THOR

İskandinav ülkelerine özgü eski bir üflemeli bir çalgı. (Tarih öncesi tunç korno) : LUR

İskele gibi yerlere yanaşan teknelere girip çıkmayı sağlayan tahta köprü,gemi merdivenine verilen ad. : DOSA

İskele kuşu,yalı çapkını. : BAHRİ

İskemlenin kol konacak parçası. : KOLÇAK

İskendername , Cemşid ü Hurşid adlı mesnevileri ve “Divan” ı ile tanınmış XIV. Yüzyıl divan şairi. : AHMEDİ

İskenderun’a özgü bir fırtınanın yerel adı. : YARIKKAYA

İskoç çoban köpeği de denilen uzun tüylü bir köpek cinsi.:KOLİ

İskoç erkeklerinin giydiği kısa eteklik. : KİLT

İskorpitgillerden,Akdeniz ve Atlas Okyanusunda yaşayan lezzetli bir balık. : LİPSOS

İslam devletlerinde maaş yerine veya hizmet karşılığı olarak askere ve ricale bırakılan toprak. Padişahın toprak bağışlaması. : IKTA

İslam devletlerinde maaş yerine veya hizmet karşılığı olarak askere ve ricale bırakılan toprak.

İslam devletlerinde maaş yerine yada hizmet karşılığı olarak belirli süreler için asker ve ricale verilen toprak.:IKTA

İslam devletlerinde maliye işlerinden sorumlu görevli.:MÜSTEVFİ

İslam devletlerinde posta ve haberleşme örgütü.:BERİD

İslam dininde evliliğin sona ermesi.:TALAK

İslam dininde,Cebrail’e verilen bir ad.: RUHÜLKUDÜS

İslam dininde,dince yasaklanmadığı halde yapılmaması istenen.:MEKRUH

İslam dinine dönmüş olan. : AVDETİ

İslam dinine göre haram sayılan faiz.:RİBA

İslam hukuk bilgini.:FAKİH

İslam hukukunda elden çıkmış ve yeniden ele geçmesi beklenmeyen mal.:ZİMAR

İslam hukukunda kocası ölen yada kocasından boşanan kadının yeniden evlenmesi için beklemesi gereken süre:İDDET

İslam hukukunda kocası tarafından kesin biçimde boşanan kadının eski kocasıyla yeniden evlenmesini olanaklı kılmak için başka bir erkekle evlenip boşanması. : HÜLLE

İslam hukukunda zina suçu işleyenlerin taşlanarak öldürülmesi.:RECİM:RECM

İslam hukukunda,kadının nikah ile kocasından hak ettiği mal. :MİHR

İslam hukukunda,yaralama yada organ kesme suçları nedeniyle zarar görene verilmesi gereken diyet.:ERŞ

İslam inancına göre ölüleri mezarında sorguya çeken iki melekten biri (Diğeri Münkir).:NEKİR

İslam inancına göre kıyamet günü bütün ölülerin dirilerek toplanacağı yerin adı. : ARASAT

İslam inancına göre şeytan’ın Tanrı’ya başkaldırmadan önceki adı. : AZAZİL

İslam inancına göre,cennetin muhafızı olan melek.:RIDVAN

İslam inanışına göre kıyamet gününü,öttüreceği boru ile bildirecek olan melek.:İSRAFİL

İslam inanışına göre,bir dumandan yada ateşten oluşan,duyularla algılanamayan ve zekası olan cisimsel varlık.:CİN

İslam kültüründe belirli kurallara uyarak güzel yazı yazma sanatı. : HAT

İslam mimarlığında kara ve deniz sınırlarının önemli noktalarında yer alan korunaklı yapı.:RİBAT

İslam ordularında piyade erlerine verilen ad. : RACİL

İslam ülkelerinde kullanılan kimi mızraplı ve yaylı çalgıların ortak adı. Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun saplı saz. : REBAB

İslam ülkelerinde Müslüman olmayanlardan alınan bir vergi türü.:CİZYE

İslam’da ehl-i sünnet mezheplerinin en büyüğü. : EŞARİYE

İslam’da geçici evlilik.:MÜTA

İslam’da olmuş ya da olacak her şeyin içinde yazılı olduğu tanrısal kitap. : LEVHİMAHFUZ

İslamiyet’e göre cehennemde bulunan bir kuyu.:GAYYA

İslamiyette,hac sırasında cemre denen taş yığınına yedişer taş atma geleneği.:ŞEYTANTAŞLAMA

İslamlığın erken dönemlerinde Irak’ta kurulan iki büyük kent. : KUFE - BASRA

İslamlığın ilk dönemlerinde kullanılmaya başlanan kısa mızrak.:ANEZE

İslamlık öncesi Türk edebiyatında ağıta verilen ad. : SAĞU

İslamlık öncesi Türk edebiyatında maniye verilen ad.:AŞULA

İslamlıktan önce Arapların taptıkları bir put. : TAGOT

İslamlıktan önce Kabe’de duran üç puttan biri. : MENAT

İslimle çalışan ağırlık kaldırma makası. : MAÇUNA

İspanya diktatörü Franco’nun unvanı.:CAUDİLLO

İspanya kökenli müzikli kısa oyun.:ZARZUELA

İspanya kökenli olup 1984’ten beri yurdumuzda da yetiştirilen bir zeytin ağacı türü.:MANZANİLLA

İspanya kökenli Yahudilere verilen ad.:SEFARAD

İspanya plakası. : E

İspanya ve Cezayir’e özgü badem,koruk,su ve şekerle yapılan serinletici içecek.:AGRAZ

İspanya’da soylu kadınlara verilen onur unvanı. : DONA

İspanya’da soylulara verilen ad.:HİDALGO

İspanya’da türlü nedenlerle düzenlenen her çeşit şenliğe verilen ad. : FİESTA

İspanya’da üretilen ünlü bir şarap.:JEREZ

İspanya’da, tarih öncesi dönemlere ait duvar resimleriyle ünlü mağara. : ALTAMİRA

İspanya’da,Endülüs Araplarından kalma saraylara verilen ad.:ALKAZAR

İspanya’nın en uzun ırmağı. : EBRO

İspanya’nın eski para birimi.:PESETA

İspanya’nın Granada kentinde,Endülüs Emevileri’nden kalma ünlü saray.:ELHAMRA

İspanya’nın kuzeyinde özerk bölge.:KATALONYA

İspanya’ya özgü, içkilerle birlikte servis yapılan küçük meze tabağı. : TAPAS

İspanya’ya özgü,içkilerle birlikte servis yapılan küçük meze tabaklarına verilen ad.:TAPAS

İspanyol mutfağına özgü pirinç yemeği. : PAELLA

İspanyol tiyatrosunda güldürücü kısa oyun. : SAİNETE

İspanyolların meşhur öğle uykusu. : SİESTA

İspatlayan,gerçekleştiren.:MUSADDIK

İspermeçet balinası. : KAŞALOT

İsrail Hava Yolları. : ELAL

İsrail kuzusu da denilen tavşan iriliğinde bir memeli hayvan.:DAMAN

İsrail parlamentosuna verilen ad. : KNESSET

İsrail yapımı suikast silahı.:UZİ

İsrail’de bir göl. : TABERİYE

İsrail’de bir tür kooperatif tarım yerleşmesi.: MOŞAV

İsrail’de doğmuş İsrailli .:SABRA

İsrail’de ortak çalışma esaslarına göre oluşturulmuş tarımsal topluluk.: KİBUTZ

İsrail’in para birimi. : ŞEKEL

İsrail’in plakası. : İL
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 17 Kas 2008 14:38

İstanbul akasyası,ipek ağacı gibi adlar verilen ve pembe yada beyaz çiçekler açan bir süs ağacı.:GÜLİBRİŞİM

İstanbul Boğazına adını veren tanrıça. : İO

İstanbul Boğazında Marmara yönüne olan doğal akıntının lodos rüzgarı etkisiyle ters yöne dönmesi.:ORKOZ

İstanbul ilinde,Türkiye’nin en uzun mağaralarından biri.:İKİGÖZ

İstanbul Limanı içerisinde, Sarayburnu ile Beşiktaş arasından geçen hattın Haliç tarafında kalan balık alanına verilen ad. : DİKE

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında gerçekleştirilen alım satım işlemlerinin menkul kıymet ve nakit takasının yerine getirilmesinden sorumlu merkezi takas kurumu.:TAKASBANK

İstanbul Rum Patrikhanesinde, patriklerle hükümet arasındaki işlere aracılık eden sivil görevlinin sanı. : LOGOFET

İstanbul Sarayburnu, Ankara Ulus, Konya ve Samsun’daki Atatürk anıtları ile Afyon’daki zafer anıtını yapan ünlü Avusturyalı heykeltıraş. : KRİPPEL

İstanbul’da Bizans kulesi. : ANEMAS

İstanbul’da 1909’da yayımlanan Türkiye’nin ilk magazin dergisi.:ŞEHBAL

İstanbul’da Boğaz içine dökülen Göksu’nun antik adı.:ARETAS

İstanbul’da Cağaloğlu’nda bir zamanlar edebiyatçıların ve gazetecilerin uğrak yeri olan ünlü kahve.:MESERRET

İstanbul’da Mimar Sinan’ın yapıtlarından biri olan cami.:AZAPKAPI

İstanbul’da Orhan Seyfi Orhon tarafından çıkarılan haftalık dergi. : ÇINARALTI

İstanbul’da şarap, zeytinyağı ve çeşitli esanslarla hazırlanarak dünyadaki bütün Hıristiyan Ortodoks kiliselerine gönderilen kutsal yağ. : MİRON

İstanbul’da Şehzade başı semtinde yer alan,19. yüzyılın ünlü tiyatro ve eğlence merkezi.:DİREKLERARASI

İstanbul’da Türkiye’nin en eski tarih öncesi yerleşme yeri olması nedeniyle büyük önem taşıyan mağara. : YARIMBURGAZ

İstanbul’da, üzerinde Ömerli Barajı bulunan dere.:RİVA

İstanbul’da,Edirnekapı semtinde bir cami.:KARİYE

İstanbul’daki Taksim Cumhuriyet Anıtını da gerçekleştiren ünlü İtalyan heykelci.:CANONECA

İstanbul’daki Beyoğlu semtinin eski adı. : PERA

İstanbul’daki en eski Bizans kiliselerinden biri.:AYA İRİNİ

İstanbul’un Kadıköy semtinin bulunduğu kesimde Megaralılar’ca kurulan kent.:KHALKEDON

İstanbul’un Ali Bey Deresi üzerinde,Mimar Sinan’ın en önemli yapıtlarından biri sayılan su kemeri : MAĞLOVA

İstanbul’un Çatalca ilçesinde,yaban hayatı koruma kapsamına alınan ormanlık bir bölge ve koy.:ÇİLİNGOZ

İstanbul’un eski adlarından biri. : ASİTANE : DERALİYE : DERSAADET

İstanbul’un Fatih semtinde ünlü bir Bizans anıtı.:KIZTAŞI

İstanbul’un Güneşli köyünde bir dere.:AYAMAMA

İstanbul’un İngilizler tarafından işgalinden sonra İstanbul’da Türkler tarafından kurulan gizli telgraf merkezi.:PERE

İstanbul’un Kadıköy semtinin bulunduğu kesimde Megaralılarca kurulan kent:KHALKEDON

İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak amacıyla Kırklareli ilinde yapılmış baraj. :PABUÇDERE

İstanbul’un Sultanahmet meydanındaki Bizans sütunu. : ÖRME SÜTUN

İstanköy adasının eski adı.:KOS

İstasyon,tiyatro,sinema gibi yerlerde yiyecek ve içecek satılan küçük büfe.:BÜVET

İstatistik. : ASAR: AMAR

İstatistikte bir grup veri içinde en sık görülen değere verilen ad. : MOD

İstatistikte uzun süreli eğilim.:TREND

İstatistikte,bir elemanlar topluluğunun düzenlenmiş biçimi.: MATRİS

İstavrit balığının küçüğü.:KIRAÇA

İste kurutulmuş ringa balığı.:FRİGA

İsteğe bağlı,seçmeli olan. : İHTİYARİ

İsteğine kavuşmuş olan, mutlu. : KAMRAN

İstek, amaç. : MERAM

İstek, arzu. : UMU

İstekli.:ŞATKA

İstemeyerek,gönülsüz.:KERHEN

İstemli kas hareketlerinde düzensizliğe yol açan eşgüdüm bozukluğu.:ATAKSİ

İstenç yitimi,irade kaybı. : ABOLİ:ABULİ

İstenççilik.:VOLONTARİZM

İstençli. : İRADİ

İstenilen oran,yeterli sayı. :NİSAP

İstenmeyen diplomatik kişiler için kullanılan terim. : PERSONANONGRATA

İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılması için dölyatağı iç zarının kazınması işlemi. : KÜRTAJ

İster istemez.:ÇARNAÇAR

İstikrar.:STABİLİZASYON

İstiridye, midye gibi kabuklu hayvanları avlamak için deniz dibini taramakta kullanılan ağız kısmı demirden yapılmış bir ağ. : ALKARNA

İsveç İşçi Sendikasının simgesi.:LO

İsveç jimnastiğinin kuramcısı ve kurucusu olan kişi.(1776-1839).:LİNG

İsveç ve Finlandiya’da üretilen bir halı cinsi.:RYA

İsveç’te 26’ya bölünmüş olan idari bölümlerden her biri. : LAN

İsveç’te ortaya çıkan , daha sonra başka ülkelerde de uygulanan ve yurttaşların idareden olan şikayetlerini inceleyen kamu denetçisi. : OMBUDSMAN

İsviçre Konfederasyonunu oluşturan devletlerden her biri.:KANTON

İsviçre’de bir kent.:NYON

İsviçre’de ırmak. : AARE

İsviçre’de kanton. : URİ : VALAİS

İsviçre’li çobanların türküsü. : RANZ

İsviçre’li psikiyatr Jung’a göre insan ruhunun kadınsı bölümü. : ANİMA

İsviçre’nin plakası. : CH

İsviçre’ye özgü , ağaç kütüklerinden yapılma uzun saçaklı çatısı olan dağ evi . Kır köşkü.:ŞALE

İsyan,günah işleme.:MASİYET

İş bilimi. : ERGONOMİ

İş dünyasında başarılı ve hırslı genç insanlara yapılan bir yakıştırma. : YUPPİE .:YUPİ

İş,hizmet buyruğu.:YUMUŞ

İş,önemli iş,mesele.:MASLAHAT

İşaret için yapılmış çentik veya iz.: KERTE

İşaret olarak kullanılan küçük bayrak.:FLAMA

İşaret olarak yere dikilen çubuk.:ARDA

İşaret, nişan. : BEL

İşbirliği. :KOOPERASYON

İşçi başlığı.:BARET

İşçi emeğinden mümkün olduğu kadar fazla yararlanmayı hedef alan bir üretim yöntemi.:TAYLORİZM

İşçi. : AMELE

İşçilerin başlarına giydikleri,metal yada plastikten yapılmış şapka.:BARET

İşçilerin düzenli ve verimli çalışmasını sağlayan ve işçiler üzerinde otoritesi olan işçi.:FORMEN

İşçinin,ek süre içinde harcadığı ve sonucunda artık değer yarattığı,karşılığı ödenmeyen emek.:ARTIKEMEK

İşe yaramaz,yararsız,boş,haylaz,serseri. : NABEKAR

İşe yaramaz,yıpranmış,bozulmuş,eskimiş eşya. : KURADA. : BATTAL

İşe yaramaz. : AMELİMANDA

İşini bilen,ölçülü ve hesaplı iş gören.:EVİRGEN

İşiten. : SEMİ

İşitme taşı.:OTOLİT : OTOSİST

İşitme.:SEMİ

İşleme,oya ve yazmalarda kullanılan ve adını aynı adlı bitkiden alan geleneksel Türk bezeme öğesi.:ÇARKIFELEK

İşleme.:BRODE

İşlemede kullanılan altın suyuna batırılmış ince gümüş tel.:SIRMA

İşlemelerde kullanılan,gümüş görünümünde parlak sırma yada metal tel iplik.:SİM

İşlemeli büyük boyutlu mendil.:ÇETİR

İşlemeli ya da işlemesiz olarak yatak üzerine konulan yastık. : KIRLENT

İşlemler.:AMAL

İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere.:ZORALIM

İşlenmemiş bakır.: GEN

İşlenmemiş, boş bırakılmış tarla. : GEN

İşlenmemiş,ekilmemiş toprak. : BOR

İşlenmiş deri,kösele.:GÖN

İşlenmiş keçi derisi.:MAROKEN

İşlenmiş timsah derisi. : KROKODİL

İşletmelerin faaliyetlerini ölçme amaçlı kullanılan oransal göstergelere verilen ad.:RASYO

İşletmen. : OPERATÖR

İştahsızlık. : ANOREKSİ

İşveli,fıkırdak.:YELLİ

İşyeri olarak kullanılan birkaç katlı yapı. : HAN

İt dirseği. : ARPACIK

İtaat eden.:ESLEK

İtalya ve Fransa’da yetişen,değerli bir şarap veren beyaz üzüm cinsi.:UGNİ

İtalya ve Güney Fransa’ya özgü kokulu bir likör. : AKUET

İtalya’da manda sütünden üretilen, tadı hafif, dokusu pürüzsüz peynir türüne verilen ad.:MOZZARELLA

İtalya’da 20. asır başında ortaya çıkan modern şiir hareketi.:HERMETİZM

İtalya’da bir ırmak. ESİNO

İtalya’da bir kent. : TİVOLİ

İtalya’da yaşamış antik halk.: LATİN

İtalya’nın kuzey kesiminde turistik bir göl.:İSEO

İtalya’nın Po’dan sonra en uzun nehri.:ADİGE

İtalya’ya özgü bir tür peynir. : ROMANA

İtalyan jandarmalarına verilen ad. : KARABİNYER

İtalyan kökenli bir talih oyunu.:BİRİBİ

İtalyan mutfağına özgü bir cins makarna yemeği. : LAZANYA

İtalyan mutfağına özgü bir cins pasta. : TİRAMİSU

İtenek. : PİSTON

İthal edilecek malların miktarını ve çeşitlerini gösterir liste. : KOTA

İtibar,saygınlık.:PRESTİJ

İtilerek,yedekte çekilerek yada gemiye yüklenerek götürülen yük taşımaya yönelik genellikle motorsuz tekne.:BARÇA

itlembik. : MELENGİÇ

İtterbiyum’un simgesi.:YB

İvedilikle,koşa koşa,telaşla.:YELALİM

İvme yazar. : AKSELEROGRAF

İyi haber,iyi talip,uğur. : YOM

İyi haber.:BEŞARET

İyi huylu kimse.:OĞUZ

İyi konuşma,sözle inandırma yeteneği. : BELAGAT

İyi nitelik,hayır.:MEYMENET

İyi nitelikli undan yapılan ince uzun ekmek.:FRANCALA

İyi porselenden yapılmış Çin işi kase,tabak gibi şeyler.:FAĞFUR

İyi terbiye edilmemiş vahşi binek hayvanı.Azgın at. : ALAŞA

İyi yemek pişiren kişiye verilen ad.:KEYVANİ

İyi, güzel, mükemmel,tam.: OFLAZ

İyi,güzel. :UZ

İyi,hoş.:NİK

İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir tür yemek : KEŞKEK

İyice olgunlaşmamış ekin. : ALACATEK

İyiden iyiye. : ENİKONU

İyileştirme, düzeltme. : ISLAH

İyilik bilir kimse..: NİMETŞİNAS

İyilik bilme,gönül borcu,minnettarlık.:ŞÜKRAN

İyilik eden,bağış yapan.:MUHSİN

İyilik ederek gönül alma.: TALTİF

İyilik, lütuf, ihsan. : İNAYET: SALAH

İyilikler. : HASENAT

İyimser,optimist. : NİKBİN

İyiye yorulur olgu.:FALİHAYIR

İyiyi kötüden,hayrı şerden ayırt eden.:MÜBİN

İzafiyet. : RÖLATİVİTE

İzin belgesi.: İCAZETNAME

İzin,müsaade.:CEVAZ

İzlanda’nın para birimi.:KRONA

İzlanda’nın plakası. : İS

İzlenimcilik akımının öncüsü olan ünlü Fransız ressamı. : MONET

İzlenimcilik.:EMPRESYONİZM

İzmarit,istavrit,uskumru gibi balıkların beyaz etinden yapılan ve oltada kullanılan yem.:AKYEM

İzmarite benzer bir balık.:ÇOPURİNA

İzmaritgillerden bir balık.:İSPARİ

İzmaritgillerden boyu 35 cm kadar olan bir Akdeniz balığı. : SARPA

İzmaritgillerden kemikli bir balık.:TRANÇA

İzmaritgillerden,boz renkli,beyaz etli bir balık.:KARAGÖZ

İzmaritgillerden,ılıman denizlerde yaşayan bir balık.:KUPES
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 17 Kas 2008 14:39

İzmaritgillerden,kılçıklı bir balık. : ÇİTARİ

İzmir ilindeki Gediz Deltasında 205 kuş türünü barındıran bir lagün.:KIRDENİZ

İzmir tavlası da denilen ve daha çok Ege yöresinde oynanan bir tavla oyunu. : MÜSTECİR

İzmir ve Ayvalık yöresinde çokça bulunan, kumun 5-6 cm altında yaşayan lezzetli bir midye türü.:AKİVADES

İzmir yöresinde elektrik sigortasına verilen ad.:ASFALYA

İzmir yöresine özgü, özellikle sabah kahvaltısında yenilen bir çeşit börek. : BOYOZ

İzmir yöresine özgü,bir tür susamlı sandviç.:KUMRU

İzmir’deki Balçova kaplıcasına verilen bir başka ad.Antik çağdaki adı.:AGAMEMNON

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı turistik bir belde.:ALAÇATI

İzmir’in Buca ilçesinde bir mağara.:DEREÇALI

İzmir’in Çeşme ilçesinin eski adı. : ERYTHARİ

İzmir’in Dikili ilçesinde bir kaplıca.:NEBİLER

İzmir’in eski adı.:SMYRNA

İzmir’in ilçesi Urla’nın eski adı. : KLAZOMENDİ

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinin eski adı. : NİF

İzmir’in Menderes ilçesindeki antik bir kent. : NOTİON : KLAROS

İzmir’in Menemen ilçesinde antik bir kent.:LARİSA

İzmir’in Ödemiş ve Tire ilçelerine özgü bir tür pide. : TÖNGÜL

İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir kaplıca.:KARAKOÇ

İzmir’in Seferihisar ilçesindeki ünlü antik kent. : TEOS

İzmir’in Seferihisar ilçesine özgü bir tür tulum peyniri.:ARMOLA

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Küçük Menderes Irmağı deltasında, birçok kuş türünü barındıran göl.:GEBEKİRSE

İzmir’in Selçuk ilçesinin eski adı.:AYASULUK

İzmir’in Tire ilçesine özgü,ısırgan otu ve peynirle yapılan zeytinyağlı bir yemek.:OKMA

İzmir’in Tire ve Ödemiş ilçelerine özgü bir tür bilye oyunu.:LEK

İzmir’in Torbalı ilçesinde antik bir kent.:METROPOLİS

İzmir’in Urla ilçesinde bir içmece.:MALGAÇA

İzmir-Aydın karayolunda Türkiye’nin en uzun tüneli.:SELATİN

İzmit açıklarında 1 Mart 1958’de batan ve 202 yolcusu ölen Türk yolcu gemisi.:ÜSKÜDAR

İzmit’in eski adı.:NİKOMEDEİA

İzmit’in ilk çağdaki adı.:ASTAKOS
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 17 Kas 2008 14:40

M. Barrie’nin,çocuk edebiyatı klasiklerinden biri olan eseri.:PETER PAN

Jack London’ın tanınmış bir romanı. : MARTİN EDEN

Jacques Brel’in bir şarkısı.: JOJO

Jamaika’da 1960’lı yıllarda doğan ve daha sonra reggae’ye dönüşen müzik türü.:SKA

Jamaika’dan yayılmış iki zamanlı bir dans ve bu dansın müziği.:KALİPSO

Jamaika’dan yayılmış iki zamanlı bir dans.: KALİPSO

Jamaika’nın plaka işareti. : JA

James Joyce’un tanınmış bir romanı.:ULYSSES

Jant.:İSPİT

Japon çiçek düzenleme sanatı. : İKEBANA

Japon çiçek düzenlemesinde, küçük çiçek demetlerinden özellikle de kır çiçeklerinden yapılan güzel ve gösterişli aranjmana verilen ad. : NEJİME

Japon edebiyatında beş yedi ve beş heceli üç dizeden oluşan şiir.:HAİKU

Japon edebiyatında günlük türüne verilen ad. : NİKKİ

Japon folklorunda saatleri düzenleyen 12 cinden biri.:ANİRA

Japon halk türküsü. : UTA

Japon içkisi. : SAKE

Japon imparatorlarının öldükten sonra memurlarına verdiği unvan ve görev. : ZOKVAN

Japon imparatoruna verilen ad. : MİKADO

Japon inanışında,çoğunlukla dev yapılı,çok güçlü ve korkunç görünümlü bir tür şeytansı yaratık.:ONİ

Japon intihar uçağı. : KAMİKAZE

Japon işi çömlek,sırlı seramik kap.:RAKU

Japon kirazı. : SAKURA

Japon kökenli bir dövüş sporu. : AİKİDO

Japon kökenli bir köpek türü. : AKİTA

Japon lirik dramı: NO

Japon mafyası. : YAKUZA

Japon mitolojisinde balıkçıların tüccarların koruyucusu olan yedi su tanrısından biri. :EBİSU

Japon mitolojisinde köylü sınıfı. : NOMIH

Japon mitolojisinde savaşçılar sınıfı. : SAMURAİ : BUİSHİ

Japon mitolojisinde yedi şans tanrısından biri.:DAİKOKU

Japon mitolojisinde zenaatkar sınıfı. : KOŞO

Japon mutfağına özgü,kümes hayvanı etinden yapılan şiş.:YAKİTORİ

Japon mutfağında pirinçle yapılan temel yemeklerden biri.:SUŞİ

Japon müziğine özgü bir tür flüt.:NOKAN

Japon müziğine özgü bir tür lavta.:BİVA

Japon müziğine özgü kısa ve çift kamışlı nefesli çalgı.:HİÇİRİKİ

Japon müziğine özgü telli bir çalgı. : KOTO:ZOTO

Japon müziğine özgü, 17 bambu kamışından yapılan nefesli bir çalgı. : ŞO

Japon müziğine özgü,üç telli bir tür lavta.:ŞAMİSEN

Japon ölüler bayramı. : BON

Japon sanatında el rulosu üstüne yapılan resim.:MAKİMONO

Japon sanatında,duvara asılmak için yapılan rulo resim.:KAKEMONO

Japon saray müziğinin genel adı.:GAGAKU

Japon sinemasında 1954’den bu yana yirminin üstünde filme konu olan, beyazperdenin en tanınmış canavarlarından biri. : GODZİLLA

Japon şinto dini tanrısı. : KASUGA

Japon takımadalarının en eski halkı.:AYNU

Japon tarihinde,özel malikane veya çiftliklere verilen ad.: ŞOEN

Japon Tiyatrosu Go’da erkek oyuncunun maskesi.:OTOKO

Japon tiyatrosunun bir türü :KABUKİ

Japon ulusal marşına verilen ad.:KİMİGAYO

Japonca yaratıcı anlamında sözcük.:KAMİ

Japoncanın okunuşunda kullanılan iki karakterden biri.:KUN

Japonlara özgü bir güreş türü.: SUMO

Japonlara özgü çay töreni. :ÇANOYU

Japonlara özgü kağıt katlama sanatı. : ORİGAMİ

Japonların 1910’dan sonra işgal ettikleri ülkelerde güvenliği sağlamakla görevlendirdikleri özel jandarma örgütü.:KİMPİTEY

Japonların kabuki oyununda kadın rolüne çıkan erkek oyuncuya verilen ad.:ONNGATA

Japonların oynattığı bir kukla türü.:KARAGİRİ

Japonların pirinç tanrısı. : İNARİ

Japonların ulusal Şinto dininde kutsal güneş tanrıçası. : AMATERASU
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 17 Kas 2008 14:41

Japonya ulusal marşına verilen ad.:KİMİGAYO

Japonya ve Çin’de yetişen,şifalı bir mantar cinsi.:REİŞİ

Japonya ve Çin’de yetişen,şifalı bir mantar cinsi.:ŞİTAKE

Japonya’da 1192-1868 yılları arasında babadan oğla geçen askeri diktatörlük kurumu. Japon mitolojisinde askeri komutan: ŞOGUN:SHOGUN

Japonya’da adalar topluluğu.:AMAKUSA

Japonya’da bir ırmak. : AKİTA

Japonya’da bir kent. : OSAKA : ABAŞİRİ .:NARİTA:TAKAYAMA:AKAŞİ

Japonya’da Buda manastırlarında açık havada maskeli olarak yapılan dans.:GİGAKU

Japonya’da Buda Rahibesi.: AMA

Japonya’da Buda tapınaklarına verilen ad.: TARA

Japonya’da büyük çocukların yakalandığı dizanteriye benzer salgın hastalık.:EKİRİ

Japonya’da derebeylik dönemi.:KAMAKURA

Japonya’da imparatorluk sarayı soylularına verilen ad. : KUGE

Japonya’da kullanılmış eski bir hacim ölçüsü birimi. : TO

Japonya’da no okullarının en ünlüsü.:KANZE

Japonya’da şinto dininin bazı ayinlerinde okunan dinsel metinlere verilen ad. : NORİTO:NORİTA

Japonya’da yaşayan bir halk.:AYNULAR

Japonya’da yedi mutluluk tanrısından biri olan talih tanrısı. : DAİKOKU

Japonya’daki dört çiçek düzenleme okulundan biri.:KO

Japonya’daki Tokyo Borsasına verilen ad.:NİKKEİ

Japonya’nın adalar topluluğu.:AMAKUSA

Japonya’nın en büyük etkin yanardağı. : ASAMA

Japonya’nın eski adı.:YAMATO

Japonya’nın Hokkaido Adası’nda etkin bir yanardağ. : USU

Japonya’nın Honşu adasında bir il.:KANAGAVA

Japonya’nın plakası. : JA

Japonya’nın resmi adı.:NİPPON

Japonya’ya atom bombası atan uçak : ENOLA GAY

Japonya’yı oluşturan dört adanın en küçüğü.:ŞİKOKU

Jeanne D’arc’ın lakabı (1431 de yakılarak öldürülmüş,ölümünden sonra azize ilan edilmiş Fransız kadın kahraman).:ORLEANS BAKİRESİ

Jeloz’da denilen ve Eskimoların besin olarak kullandıkları yosun türü.:AGARAGAR

Jeneratör,dinamo.:ÜRETEÇ

Jeolojide birinci çağın dördüncü dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer tabakaları.:DEVONİYEN

Jeolojide buzul dönemi.:PLEİSTOSEN

Jeolojide ikinci çağın triasla kretase arasında kalan dönemi.:JURO

Jeolojide Pliyosen ve Miyosen devirlerini kapsayan sistem.:NEOJEN

Jeolojide tekne.:İNEÇ

Jeolojide üçüncü çağ.:SENOZOİK

Jeolojide, genellikle alt bölümü killi ve kumlu, üst bölümü tebeşir olan 2. çağın son dönemi.:KRETASE

Jeolojide,katmanlı kayaçların içeri doğru çukur,alçak bölümü.:İNEÇ

Jeolojide,üçüncü çağın memeliler ve maymunların gelişmiş olduğu dönemi. : MİYOSEN

Jiujitsu ve öteki dövüşme sanatlarında elin keskin tarafı, dirsek veya ayakla vurulan darbe.:ATEMİ

John Dos Passos’un ünlü üçleme romanı. : USA

John Ronald Reuel Tolkien’in alegorik romanı. : YÜZÜKLERİN EFENDİSİ

Jokeylerin giydiği kenarsız başlık.:TOK

Judo ve karatede hareketleri çabuklaştırmak içi n yapılan bir dizi egzersiz. : KATA

Judo, karate gibi sporlarda minder olarak kullanılan ve pirinç saplarının örülmesiyle yapılan kalın halı./Japon hasırı. : TATAMİ

Judo, karate Uzakdoğu kökenli dövüş sporlarının yapıldığı salon. : DOJO

Judo’da saldırıcı ile savunmacı arasındaki hücum çalışması.:RANDORİ

Judo’da saldırıya uğrayan veteknik olarak rakibinden zayıf kalan taraf. : UKE

Judoda rakibi en az on saniye yerde hareketsiz olarak tutarak kazanılan teknik üstünlük.:KOKA

Jung’un terminolojisinde,insan ruhunun kadınsı bölümünü belirten ilk örnek :ANİMA

Jüpiter gezegenine verilen bir ad.:SEKENDİZ: ERENDİZ

Jüpiter gezegeninin bir uydusu. : ELARA: EUROPA: ARİEL

Jüpiter’in uydusu olan uzayın en kızgın kayası. : İO
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 17 Kas 2008 14:42

Kaba ,kırıcı ve hırpalayıcı. : HOYRAT

Kaba ayakkabı. : KAZGAL

Kaba bir komedi türü. : FARS

Kaba dikiş.:LEKENDE

Kaba dokunmuş bir tür kalın yün kumaş : ŞAYAK

Kaba gülünçlüklerden,tuhaf ve olmayacak şakalaşmalardan yararlanan,karşıt görüntüleri,bağdaşmaz durumları şaşırtıcı biçimde birleştiren güldürü:GROTEKS

Kaba gülünçlüklerden,tuhaf ve olmayacak şakalaşmalardan yararlanan,karşıt görüntüleri,bağdaşmaz durumları şaşırtıcı biçimde birleştiren güldürü biçimi.:GROTESK

Kaba saba kimse.: HIRBO

Kaba sofu. : ZAHİT

Kaba ve çirkin, iğrenç.: GALİZ

Kaba ve küfürlü konuşma. : KAYIŞDİLİ

Kaba ve küfürlü söz yada deyim.:ARGO

Kaba yel. : LODOS

Kaba,biçimsiz.:KUBAT

Kaba,çirkin.:SAKİL

Kaba,görgüsüz.nobran.:NADAN

Kaba,haşin,acımasız.:DÜRÜŞT

Kaba,kabartılmış,yumuşak minder.:PUF

Kaba.:SAKİL

Kabaca dokunmuş dayanıklı bir yün kumaş.:ŞAYAK

Kabadayı Rum delikanlısı. : PALİKARYA

Kabadayı,külhanbeyi,efe. : HAYTA :APAŞ

Kabahatten ağır,cinayetten hafif suç.:CÜNHA

Kabak kemaneye benzer bir Orta Asya çalgısı. : GİZEK

Kabak yada fasulye ile yapılan bir yemek.:ÇİNTME

Kabak yapraklarını andıran geniş ve etli yaprakları olan bir kır bitkisi.:KABALAK

Kabakgillerden,elma büyüklüğündeki meyvesi çok acı ve iç sürdürücü,ishal yapıcı bir bitki.:EBUCEHİL KARPUZU

Kabakulak hastalığı.: YAZMA

Kabarcık.:DOMUR

Kabarık ve kalın olması için arasına pamuk, yün, kauçuk, cam elyafı vb. yumuşak dolgu maddesi yerleştirilen iki kumaşın üzerine el ya da makine dikişiyle çeşitli biçimlerde dikilerek yapılan süsleme; Üzerine bu süsleme yapılmış kumaş. : KAPİTONE

Kabarıklık.:BOMBE

Kabartılmış,yumuşak duruma getirilmiş.:PUMBA

Kabartılmış,yumuşak minder.:PUF

Kabartma biçimlerle ilgili baskı yöntemi.:TİPO.: TİPOGRAFİ

Kabartma bir figür oluşturacak biçimde yontulmuş değerli taş. : KAME

Kabartma;taş.metal,kil,ahşap yada alçı yüzeyi üzerine bazı kesimleri oyuk,bazı kesimleri ise kabartılı bırakmak suretiyle belirtilen oluşturma yöntemiyle yapılan sanat yapıtı;tek boyutlu heykel.:RÖLYEF

Kabartmalı pamuklu kumaş. : PİKE

Kabe yakınında bulunan kuyu ve bu kuyunun Müslümanlarca kutsal sayılan suyu.:ZEMZEM

Kabe’nin ilk yapımı sırasında Hazreti İbrahim tarafından konulan,Kabe’nin doğu köşesinde,yerden bir buçuk metre yükseklikte yer alan,parlak,siyahımsı taş.:HACERİESVET

Kabe’nin örtüsü.:BURKA

Kabe’ye girerken hacıların örtündükleri dikişsiz bürgü.:İHRAM

Kabe’ye verilen bir başka ad. : BEYTULLAH

Kabuğu ayıklanmamış pirinç. : ÇELTİK

Kabuğu dökülmüş ağaç.:KAVLAK

Kabuğu ince,çekirdeği ufak,iri taneli bir tür beyaz üzüm.:ÇAVUŞ ÜZÜMÜ

Kabuğu kırmızı ya da erguvani renkte olan ve sepicilikte kullanılan bir söğüt türü.:TAVULGA

Kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilaç olarak kullanılan bir bitki,kadıntuzluğu,amberbaris.:SARIÇALI

Kabuğundaki zehirden ötürü bazen öldürücü de olabilen ve pişirilerek yenen tropikal bir meyve.:AKi

Kabuğundan düğme ve süs eşyası yapılan deniz kabuklusu .:ABALON

Kabuğundan elde edilen reçine hekimlikte kullanılan bir ağaç.:ASELBENT

Kabuğundan kinin çıkarılan bir ağaç. : KINAKINA

Kabuğunun üzeri pürtüklü,lezzetli bir tür turşuluk hıyar. :KORNİŞON

Kabuk. : KIŞIR

Kabukları yuvarlak ve yelpaze biçiminde bir deniz yumuşakçası.:TARAK

Kabuklulardan,makasları olmaması,duyargalarının daha uzun ve güçlü olmasıyla ıstakozdan ayrılan,eti için avlanan bir deniz hayvanı. : LANGUST

Kaburga altı. : DÖŞ

Kaburga ile kalça kemiği arasında kalan yer.:BÖĞÜR

Kaburga. : EĞE

Kaç,ne kadar anlamında bir belirteç.:NİCE

Kaçak mal.:ÇAPANAK

Kaçak tütün.:AYINGA

Kaçak,kaçmış olan :FİRARİ

Kaçırılmış,yakalanmamış.:EŞAPE

Kaçkar dağlarında ünlü bir yayla.:VERÇENİK

Kaçmaması için hayvanların ayağına takılan zincir,demir köstek.:BUKAĞI

Kadastro haritalarında parseller topluluğu.:ADA

Kadd-i dildara kimi arar dedi kimi elif./Herkesin maksudu bir amma rivayet muhtelif.(Kanuni Sultan Süleyman).

Kadeh.:PEYMANE.: KESİ

Kader, alınyazısı. : TECELLİ : FATALİTE

Kadercilik.:FATALİZM

Kaderi inkar ederek kul,ettiklerinin yaratıcısıdır diyen ve Tanrı’nın sıfatları konusunda sünnet ehlinden ayrılan bir felsefe.:MUTEZİLE

Kadı ya da hükümdar vekilliği. : NİYABET

Kadılar.:KUZAT

Kadın arkadaş. : NEDİME

Kadın baş süslemelerinde kullanılan, çene altından ve yanakların üzerinden yukarı doğru geçirilerek baş örtüsüne kancalanan, genellikle gümüşten yapılmış takı. : TOMAKA

Kadın başlı aslan heykeli.:SFENKS

Kadın başörtüsü. : YAŞMAK

Kadın dansçıların dans ayakkabılarının ucuna yerleştirilen ve ayağın yere en dar yüzeyiyle basmasına olanak veren,ustalık alıştırmaları yapmayı sağlayan destek.:POİNTE

Kadın düşmanlığı. : MİSOJİTİZM

Kadın erkek birlikte oynanan bir halk oyunu. : ACARA

Kadın giysilerinin etek ucu,kol gibi yerlerinde verev kesilmiş kumaştan yapılan süs.:VOLAN

Kadın giysisi,entari.:SUBUN

Kadın giysisi. : FİSTAN

Kadın hapishanesi. : İMAMEVİ

Kadın hastalıklarını konu edinen tıp dalı, nisaiye. : JİNEKOLOJİ

Kadın hükümdar.:MELİKE

Kadın keseleyici.:NATIR

Kadın kılığına girip oynayan erkek.:KÖÇEK

Kadın masajcı.:MASÖZ

Kadın saç tuvaleti. : MİZANPLİ

Kadın seslerinin en kalını ve sesi böyle olan sanatçı.: KONTRALTO

Kadın seslerinin en pes olanı. : ALTO

Kadın şapkalarına konulan ve yüzü örten ince tül. : VUALET

Kadın terzisi.:MODİSTRA

Kadın yeleği.:JİLE

Kadın.:ZEN

Kadında cinsel isteğin hastalık derecesinde artması. : UTEROMANİ

Kadında örtünme.:TESETTÜR

Kadının nikahlanınca kocasından hak ettiği para veya mal.:MEHR:MEHİR

Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın. : NATIR

Kadınlar, kızlar anlamında eski sözcük. : İNAS

Kadınlarda adet yokluğu. : AMENORE

Kadınlarda doğurmanın sona ermesi. : MENOPOZ

Kadınların ata binerken giydikleri bir ceketle uzun bir etekten oluşan kıyafet. : AMAZON

Kadınların genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç.:POSTİŞ

Kadınların genellikle bluz üzerine giydikleri yelek biçimindeki bir giysi türü.:JİLE

Kadınların kapalı giyinmesi.:TESETTÜR
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

Re: Bulmaca Sözlüğü-(A-Z)

Mesajgönderen Maket » 17 Kas 2008 14:43

Kadınların kaşlarını ya da saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya. : RASTIK

Kadınların özel gecelerde giydiği şık giysi veya tuvalet.: ABİYE

Kadınların sokağa çıkarken örtündükleri büyük ve dört köşe sınır.: CAR

Kadınların sokakta giydikleri mantoya benzer üst giysisi. : FERACE

Kadınların süs için saçlarının üstüne taktıkları,çeşitli renk ve biçimde yapılmış küçük başlık.:HOTOZ

Kadınların yüzlerine örttükleri peçe, yaşmak. : LİSAM

Kadınların yüzlerine sürdükleri allık:. GAZE

Kadınların,cildi pürüzsüz göstermesi,renk vermesi için yüzlerine sürdükleri yarı sıvı,yarı boyalı krem.: FONDÖTEN

Kadınsı davranışları olan erkek.:EFEMİNE

Kadırga balığı. : BALİNA:FALYANOS

Kadife balığı,yeşil sazan gibi adlar da verilen tatlı su balığı.:İNBALIĞI

Kadife,çuha,yün gibi kumaşların yüzeyindeki ince tüy. : HAV

Kadife. : VELUR

Kadifemsi bir görünüş kazandırılmış sığır derisi. : NUBUK

Kadifeye benzer uzun tüylü, yumuşak ve parlak bir kumaş. : PELÜŞ

Kadifeye benzer,döşemelik bir kumaş cinsi.:ŞÖNİL

Kadiri tarikatının kollarından biri.:ESEDİYE

Kadmiyum’un simgesi.:CD

Kafadanbacaklılardan,salyangoz kabuğu biçiminde kabuğu olan ve ahtapota benzeyen bir hayvan.:ARGONOT

Kafasının ön-art ekseni yan eksenine göre kısa olan kimse, kısakafalı.: BRAKİSEFAL

Kafatası kemikleşmeden önce kemiklerin birleşme yerlerinde bulunan kıkırdak bölüm.:BINGILDAK

Kafatasının biçimine bakarak insanın karakterini ve zihni yeteneğini inceleme.:FRENOLOJİ

Kafatasının art bölümünde ve beynin altında,hareket dengesi merkezi olan organ.:BEYİNCİK

Kafatasının biçimine bakarak insanın karakterini ve zihni yeteneğini inceleme.:FRENOLOJİ

Kafatasının içgüdü ve yeteneklerle olan ilgisini inceleyen bilim dalı.:KRANİYOLOJİ

Kafatasının içinde bulunan sinirsel organların tümü.:ANSEFAL

Kafatasının ön art ekseni,yan eksenine göre uzun olan kimse,uzun kafalı.:DOLİKOSEFAL

Kafes biçiminde bir tür el işi. : MUŞABAK

Kafkas çingenelerine verilen ad.: BOŞA

Kafkas müziğine özgü bir tür davul.:DOLİ

Kafkaslara özgü bir tür akordeon. : GARMONİ:GARMON

Kafkaslarda rastlanan bir çalgı.:DOMRA

Kafkasya’da sarp bölgelere kurulan dağ köyü.: AUL

Kafkasya’da yaşayan Müslüman bir halk. : LEZGİLER

Kağıt cilası.Hattatların kağıt cilalamakta kullandıkları özel bir bileşim. : AHAR

Kağıt oyunlarında ortaya para koyma.:DAV

Kağıt para koymaya yarayan cüzdan.:KAİMELİK

Kağıt parçası.:VARAKPARE

Kağıt süslemeciliğinde kitre,kola vs yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine,neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kağıda geçirilen süs.:EBRU

Kağıt ya da zarf üstüne basılmış ad ve adres. : ANTET

Kağıt yada bez yapıştırmakta kullanılan,kaynatılmış nişasta bulamacı. : KOLA

Kağıt,kumaş veya plastik madde gibi değişik maddelerden yapılan ve deri üzerine gelecek yüzüne etken madde sıvanmış olan sargı.:SPARADRAP

Kağıtları bir arada tutturmaya yarayan çengel. : ATAŞ

Kağıtların yüzünü düzeltmekte kullanılan araç.:PESTEREK

Kağnı ve arabalarda iki tekerleği birbirine bağlayan ağaç dingil.:MAZI

Kahırlar. : SATAVAT

Kahkaha çiçeğine benzeyen bir süs bitkisi.:NOLANA

Kahraman,güçlü kimse.:BÖKE

Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen,sonunda ders verme amacı güden,genellikle manzum hikaye.:FABL

Kahramanlık ve din konularında yazılıp bestelenen şiir veya bu şiirin orkestra eşliğindeki tek veya çok sesli bestesi.:KANTAT

Kahramanlık, savaş gibi konuları işleyen şiir türüne verilen ad. : EPİK

Kahramanlık.:CELADET.:HAMASET

Kahramanmaraş ilçesinde bir baraj.:SIR

Kahramanmaraş yöresine özgü tadı ekşimsi üzüm pekmezi.:RAVANDA

Kahramanmaraş yöresine özgü,kaynatılmadan güneş ısısıyla yapılan,tadı ekşimsi üzüm pekmezi.:RAVANDA

Kahve kreması.:MATE

Kahve tortusu. : TELVE

Kahve ve çayda bulunan,hekimlikte kullanılan,kasları sinirleri uyarıcı,mide salgısını ve metabolik hızı artırıcı etki yapan bir madde.:KAFEİN

Kahve,Hindistan cevizi,süt ve alkolden oluşan bir içki. :MALİBU

Kahveci tepsisi. : ASKI: FİNER

Kahverengi ve tüylü kabuğu olan C vitaminince zengin bir meyve. : KİVİ

Kahverengine bakan kırmızı kiremit rengi. : AŞI BOYASI

Kahverengiye çalan yeşil renkte olan.:KİMYONİ

Kahverengiye yakın yeşil renk.:ZEYTUNİ

Kahya.:KETHÜDA

Kakao,süt ve şekerden yapılan tatlı bir yiyecek türü.:ÇİKOLATA

Kakım, gelincik gibi hayvanların beyaz renkteki postu. : ERMİN

Kaktüs. : ATLAS ÇİÇEĞİ

Kaktüsgillerden,yaprakları etli ve yayvan dikenli bir bitki ve bu bitkinin kalın,dikenli kabuğu olan tatlı yemişi.:FRENKİNCİRİ:FİRAVUNİNCİRİ:HİNT İNCİRİ

Kaktüslerde bulunan dikenli iğne.:SETULA

Kakül.:PERÇEM

Kalabalık çok sayıda askere sahip ordu” anlamında eski bir sözcük. : AREMREM

Kalabalık korkusu. : OKLOFOBİ

Kalabalık korkusu.:DEMOFOBİ

Kalabalık yerlerde sürtünerek doyum sağlamayı amaçlayan ve argo’da fortçuluk adı verilen cinsel sapıklık.:FROTORİZM

Kalabalık,yoğun insan topluluğu. : MAŞER : MAHŞER

Kalay oksit katılarak donuklaştırılmış yada kemik tozu katılarak yarı donuk hale getirilmiş cama verilen ad. :OPALİN

Kalayın simgesi. : SN

Kalbin atışlarını yavaşlatan,sindirim sistemini ve salgıları düzenleyen sinir sisteminin adı.:PARASEMPATİK

Kalbin gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı,vuruş.:VURU

Kalbur ve elek üzerinde kalan iri taneler.:İRİNTİ

Kalbur ve tef gibi şeylerin tahta çemberi.:KASNAK

Kalburdan geçmiş tahıl.:ELENTİ

Kalça kemiği, bel kemiği. : OMA

Kaldıraç. : MANİVELA

Kaldırılmış. : MÜLGA

Kaldırma, giderme. : REF

Kale çukuru. : MELE

Kale duvarlarında düşmana ok atmak için açılmış olan delik.:DARBAKAN

Kale hendeği.:OR

Kale kulesi.:BURÇ

Kale muhafızı.:DİZDAR

Kale, duvar. : BAR

Kale,hisar,küçük kent anlamına gelen ve bazı yer adlarında kullanılan sözcük.:BURGAZ

Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu girintili çıkıntılı dış duvarların üst bölümü,kale korkuluğu.:BARBATA

Kalenderler.: RİNDAN

Kalevi. : ALKALİK

Kalıba dökme. : İSAĞA

Kalıba dökülerek dondurulmuş kremayla yapılan pasta.:PARFE

Kalıcılık, ölmezlik: BEKA

Kalımlı.:PAYİDAR

Kalın bağırsak iltihabı : KOLİT

Kalın biçilmiş uzun tahta. : KALAS

Kalın bir değnek üzerine monte edilmiş dört telli ve sesi yankılayan iki asmakabağı olan gitar.:VİNA

Kalın gözleme.:BAZLAMA

Kalın kabuklu olgun kavun.:DİVLEK

Kalın kafalı,ahmak, anlayışsız,ebleh.:GABİ: GABİYE

Kalın kum. : KAYIR

Kalın öğütülmüş buğday. : İRMİK

Kalın sopa,değnek.:MATRAK

Kalın su buğusu. : SELİS:KÜNK

Kalın tüylü battaniye. : VELENSE

Kalın ve dar tahta. : LATA

Kalın ve enli diken.:OMÇA

Kalın ve ensiz bir kumaş cinsi.:KUTNU

Kalın ve kaba kumaş. : ABA

Kalın,kısa ve düzgün sopa.:LOBUT

Kalın,tok ve gür erkek sesi.:DAVUDİ

Kalınbağırsağın son bölümü. : REKTUM

Kalınca bir bambudan yapılmış Japon flütü.:ŞAKUHAÇİ

Kalınca kabuklu,iri ve uzunca taneli bir tür üzüm.:RAZAKI

Kalınca ve açık saman renginde ipekten yapılan yarı mat bir kağıt türü. : ABADİ

Kalıntılar.:BAKAYA

Kalıp çıkarma işi. : MULAJ

Kalıp işlerini önce kauçuğa,kauçuktan da kağıda geçirmeye dayanan çift kopyalı baskı yöntemi,düz baskı.:OFSET

Kalıplaşmış,basmakalıp.:KLİŞE

Kalıpta pişen bir tür meyveli pasta. : TART

Kalıtım bilimi.:GENETİK

Kalıtım, soya çekim. : İRS:GEN

Kalıtımın maddi temeli olan ve kromozomları oluşturan maddenin kısa yazılışı. : DNA

Kalıtımla ilgili olmayan değişiklik.:MODİFİKASYON

Kaliforniya’da yetişen ve kaliteli bir şarap veren üzüm cinsi.:ZİNFANDEL

Kaliforniya’da yetişen,yüksek boylu ve çok uzun ömürlü kozalaklı bir ağaç türü.:SEKOYA

Kaliforniyum’un simgesi.:CF

Kalite. : NİTELİK

Kaliteli bir kahve cinsi. : ARABİKA

Kalkan balığının yavrusu. : PARPA

Kalkan ve zırh gibi koruma aracı. : YAT

Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan yazı,resim,taş basması.:LİTOGRAFYA

Kalkerli ve jipsli kayaçlarda oluşan, huni yada çanak benzeri çöküntü. : DOLİN

Kalori. : ISIN

Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması.:TAŞİKARDİ

Kalp atışlarındaki düzensizlik ve eşitsizlik.:ARİTMİ

Kalp kası.: MİYOKART:MİYOKARD

Kalp kasına oksijence zengin kan taşıyan iki damarın ortak adı.:KORONER

Kalp kasını doğrudan doğruya kaplayan perikardın üst tabakası. : EPİKART

Kalp kasının kasılma devresinden biri.Kalp kasının kasılması. : SİSTOL

Kalpte sol kulakçık ile sol karıncık arasını kapayan kapak.:MİTRAL

Kalsiyum karbonat hamurundan yapılan bir tür renkli kalem.:PASTEL

Kalsiyum ve magnezyumlu karbonat bileşiminde bir mineral. : DOLOMİT

Kalyon cinsinden küçük savaş gemisi. : BARÇA

Kam. : DİLEK

Kamaralarla alt güverteyi aydınlatmak için bordalardan ve güvertelerden açılan yuvarlak pencere. : LOMBOZ

Kamboçya’nın para birimi.:RİEL

Kamelya.:JAPON GÜLÜ

Kamer takviminin birinci ayı,aşure ayı.:MUHARREM

Kamış düdük.:NAL

Kamış elek. : TEPİR

Kamış kalem.:MİZBER

Kamış kemiği.:FİBULA

Kamış yada benzeri nesneden yapılmış düdük.:ZIBIK

Kamıştan yapılmış çift düdük ve tulumdan oluşan,tiz sesli,nefesli bir çalgı türü.:GAYDA

Kamıştan yapılmış kulübe. : HUĞ

Kampus. : YERLEŞKE

Kamu görevlilerinin işlem ve davranışlarının yasalara uygun olup olmadığını araştırmaya ve uygunluğu sağlayıcı yolları önermeye yetkili denetçi.:OMBUDSMAN

Kamu hizmetlerine harcanmak için hükümetin,yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para.:VERGİ

Kamu idaresinin,özel kişilere ait taşınır malların mülkiyetini,taşınmaz malların ise kullanma hakkını kamulaştırması işlemi.:İSTİMVAL

Kamu kuruluşlarının ve devlet memurlarının temel hak ve yükümlülüklerini belirleyen yasalar,tüzükler ve yönetmelikler bütünü.:STATÜ
''Mutlu olmak için, hayatta kimseyi kendin gibi görme. Çünkü sen gibi olan tek kişi, aynadaki yüzündür..''
Kullanıcı avatarı
Maket
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 10428
Resimler: 5
Yaş:
Kayıt: 18 Oca 2007 17:20
Konum: İzmir
Teşekkür edildi: 129
Teşekkür alındı: 218 kere forum 178 Mesajlar

ÖncekiSonraki


Benzer Başlıklar

Moda Sözlüğü
Forum: Moda
Yazar: sinemsi
Cevaplar: 0
Müzik Sözlügü
Forum: Müzik Odası
Yazar: Maket
Cevaplar: 23
Örgütsel psikoloji sözlüğü
Forum: Mizah & Geyik
Yazar: serdaris
Cevaplar: 2
Ekonomi Terimler Sözlüğü
Forum: Eğitim
Yazar: sinemsi
Cevaplar: 20
Şehir Bulmaca
Forum: Forum Oyunları ve Yarışmaları
Yazar: Maket
Cevaplar: 3

Dön Bilmeceler ve Zeka Soruları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Bing [Bot] ve 2 misafir

cron