Zaman: 21 Ağu 2014 1:23

Rönesans

  
Geçmişte yaşanmış kayda değer önemli olaylar...

Moderatörler: barrbaros, SüperMod

Rönesans

Mesajgönderen barrbaros » 11 Nis 2010 23:46

Rönesans

Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki tarihi dönem olarak anlaşılır. 14 - 15. yüzyıl İtalya’sında batı ile klasik antikite arasında sanat, bilim, felsefe ve mimarlıkta bağın tekrar kurulmasını sağlayan, İslam filozof ve bilim insanlarının çalışmalarının çeviri yoluyla alındığı, deneysel düşüncenin canlandığı, insan yaşamı (hümanizm) üzerine yoğunlaşıldığı, matbaanın bulunmasıyla bilginin geniş kitlelerle paylaşımının arttığı ve radikal değişimlerin yaşandığı dönemdir. Bu çağ uzun zamandır geriye düşmüş olan Avrupa'nın ticaret ve Coğrafi Keşifler'le yükselişinin öncüsü olmuştur. İtalyan rönesansı bu dönemin başlangıcı sanatsal ve bilimsel gelişmeyi ifade eder. İlk kez İtalyan sanatçı Giorgio Vasari tarafından Vite'de kullanılmış, 1550 yılında basılmıştır. Rönesans teriminin kökeni Fransızca'dır. Fransız tarihçi Jules Michelet tarafından kullanılmış, ve İsviçreli tarihçi Jacob Burckhardt tarafından geliştirilmiştir (1860'larda). Yeniden doğuş iki anlamı içerir. İlki antik klasik metinlerin tekrar keşfi, öğrenimi, sanat ve bilimdeki uygulamalarının tesbitidir. İkinci olarak bu entelektüel aktivitelerin sonuçlarının Avrupalılık kültürünü genelde güçlendirmesidir. Bu yüzden Rönesans'tan bahsederken iki farklı fakat anlamlı yoldan söz edilebilir: Klasik öğrenmenin ve bilimin antik metinlerin tekrardan keşfiyle yeniden doğması ve genel anlamda bir Avrupalılık kültürünün yeniden doğuşu. Raphael Sanzio ve Michelangelo gibi birçok ressam mevcuttur.

Rönesans'ın Nedenleri
Arapçaya çevrilmiş eski arap ve Roma eserlerin tercüme edilmesi.
Kuzey Avrupa'dan gelen Novgorod kavimlerinin medeni Avrupa toplulukları üzerindeki yıkıcı etkisi.
Coğrafi keşifler sonucunda zenginleşen ve güzel sanatlar gibi alanlara destek veren, sanatçıları destekleyip, koruyan bir sınıfın oluşması (coğrafi keşifleri yapan Burjuva sınıfı)
Rönesans şu temel anlayışlara dayanıyordu.

Yeryüzü ilgi çekici ve araştırılmaya değer bir yerdir,
İnsan güçlüdür ve bu gücüyle büyük başarılar elde edebilir,
İnsanın sürekli faal olması şerefli birşeydir.
Gerçek güzeldir. Bu anlayışlara bağlı olarak da yaşadığımız dünya o kadar ilgi çekici bir yerdir ki, 'Başka dünyaları düşünmenin hiçbir anlamı yoktur' anlayışı hakimdir.
Rönesans döneminin yaratıcılığının esas yürütücü gücü tüccarlardır. Bunlar en kârlı ticaretin hangi alanda olduğunu araştırdılar ve bu yoldan sağladıkları zenginlikleri. sanat ve endüstri yeniliklerine yatırdılar. Rönesans; Floransa, Venedik, İngiltere, Portekiz, Hollanda gibi büyük kent-devletlerinde ya da metropollerde doğmuştur.

Rönesans üzerinde derin araştırmalar yapan Burkhard: “Rönesans insanın keşfedilmesidir.” demektedir. Gerçekten de ortaçağda Avrupa’da insanın hiçbir kıymeti yoktu. Engizisyon mahkemelerinde yüzbinlerce insan haksız yere ve çok defa sırf servetlerini ele geçirebilmek için öldürüldü. Papazlar çeşitli menfaatler karşılığında günahları affediyorlardı. Hatta Cennetten yerler satıyorlardı. Mantık ve insani esaslar kaybolmuştu. İslâm âlimlerinin kitaplarını okuyarak dünyanın döndüğünü ilan eden Galile ve daha pekçok düşünür çeşitli işkenceler görmüş pekçoğu öldürülmüştür. Bu itibarla Rönesans hareketi ilim ve teknikteki ilerlemenin yanısıra insan ve tabiat sevgisini de beraberinde getirdi. Rönesansın öncüleri, sanat faaliyetlerinin yanısıra edebiyat, tarih ve arkeolojiye de önem verdiler. Resim ve tasvir anlayışı gelişti. Mimaride gotik tarzı terk edilerek barok ve rokoko üslubu geliştirildi. Rönesans mimarlığının başlıca özellikleri ölçü, sadelik ve tabiiliktir. Bu şekilde İtalya’da başlayan Rönesans hareketi kısa zamanda bütün Avrupa’da yayıldı. Rönesans daha ziyade Fransa’da sanat; Almanya’da dini tablo ve resimler; İngiltere’de edebiyat; İspanya’da resim ve edebiyat alanında gelişti. İtalya’daki rönesans hareketinde eski Yunan ve Roma ediplerinden Tacitus, Sophokles, Domosten, Platon, Çiçeron ve Virgil’in eserleri tekrar ortaya çıkarıldı. İtalyan fikir adamı ve yazarlarından Machiavel (1469-1530), Ariosto (1474-1535), Tasso (1544-1595) yetişip eserler verdiler. Machiavel’in Hükümdar adlı eseri meşhurdur. Ressamlardan Rafael (1483-1520) aynı zamanda heykeltraş, mimar ve edebiyatçı da olan Leonardo da Vinci (1452-1519), Mikelanj (1475-1564) bu devirde İtalya’da yetişen sanatkarlardır.[1][2] . Fransa, edebiyat ve fikir sahalarında İtalya’yı geçerek; Ronsard (1525-1585), Montaigne (1533-1592), Rabelais (1495-1555), mimarlıkta Louvre Sarayını yapan Pierre Loscot, Tuileries Sarayını yapan Jean Bullant, resimde de François Clouet yetiştiler. Fransız krallarından I. François (1515-1547) zamanında Collège de France kuruldu. Almanya’da daha çok dini alanda değişiklikler oldu. Almanya’da hümanizm akımında Erasmus (1467-1536), Röklen (1452-1522), Luther (1483-1546), resimde Albrecht Dürer (1471-1528) yetişti. İngiltere’de tiyatro sahasında eserleriyle tanınan Şekspir (1564-1610), İspanya’da Donkişot yazarı Cervantes (1547-16921), ressam Velasquez (1599-1660), Hollanda’da ressam Rembrandt (1607-1669), Polonya’da ilk defa dünyanın güneş etrafında döndüğünü söyleyen Kopernik e yetiştiler. Rönesans devrinde yapılan eserler Avrupa’da hala mevcuttur. Ressam ve heykeltraşların tablo ve heykelleri müzelerde bulunmaktadır.

Vikipedi.
15 Oca 1962 - 04 May 2007
Ölümsüz Editör! Seni hep yaşatacağız...
Kullanıcı avatarı
barrbaros
Editör
Editör
 
Mesajlar: 8773
Yaş: 39
Kayıt: 21 Ağu 2006 13:31
Konum: Türkiye.
Teşekkür edildi: 44
Teşekkür alındı: 52 kere forum 40 Mesajlar

Mesajın sahibi: barrbaros
Altda listelenen kullanıcılar bu başlığa teşekkür ettiler.

maialmila

Re: Rönesans

Mesajgönderen maialmila » 09 Eki 2010 15:15

Yeniden doğuş(antikçağın özgür sanat ve düşünce ortamına yeniden dönüş)
Önce sanatta,sonra astronomide kendini gösterir..
Bu açıdan rönesansı uygulamaları ile de tanımak gerekir diye düşündüm..
***
RÖNESANS DEVRİNDE VE RÖNESANSTAN 19.YY ORTASINA KADAR AVRUPA SANATLARI
(Rönesans, Barok, Klasizm, Romantizm, Realizm…)

A)RÖNESANS SANATI:

1-Erken Rönesans 1400-1500 (QUATROCENTO)-Rönesans yeniden doğma, canlanma demektir,

-Ortaçağ boyunca bilimde ve sanatta gelişme görülmez.
-Buna tepki olarak, antik çağın bilim ve sanatına yeniden ilgi duyulmuştur.
-Rönesans işte bu bilgi sonucunda antik çağ sanatının ve biliminin yeniden yorumlanmasıyla ortaya çıkar.
-Rönesans sanatının ortaya çıktığı yer İtalya’nın Floransa kentidir.

RESİM SANATI

Erken Rönesans sanatının üç önemli sanatçısı vardır. Giotto, Masaccio ve Botiçelli

GİOTTO: (13yy-14yy başı) Ortaçağın donuk ve şematik resimlerinin yerine, Giotto ile birlikte ifade ve mekan duygusu gelişmeye başlamıştır.
Yapıtları; “Çarmıhtan İndiriliş”.Meryem’in dadısını ziyareti.

MASACCİO: (1401-1428) Sanatçı resim sanatına gerçek anlamda derinlik duygusunun kazandırmıştır. Perspektifin bilinçli olarak uygulanmasıyla yapıtlarda üç boyutlu bir etki yaratılmıştır. Masaccio figürlerinde ışık gölgeyi ustaca kullanarak plastik görünüm (heykelsi görünüm) sağlamıştır..
Yapıtları: “Cennetten Kovuluş, Vergi Sahnesi”

BOTİÇELLİ: (1446-1510) Yapıtlarının çoğunu yakmıştır. Onun yapıtlarında çizgiler her zaman canlı ve hareketlidir. Konuları hayale ve duyguya dayalı şairce konulardır. Kompozisyon sorunu tam olarak çözülmemiştir.
Yapıtları: “İlkbahar, Venüs ün Doğuşu”,

ERKEN RÖNESANS MİMARLIĞI VE HEYKELTRAŞLIĞI

Mimarlık: Erken dönem mimarisinden oluşan kemerler üçgen alınlılar, kubbeler ve sütunlar yeni yorumlarla Rönesans mimarisinden yeniden kullanılmaya başlanmıştır.
Kilise gibi dinsel yapıların yanı sıra sivil yapılarda önem kazanmaya başlamıştır.

Brunelleshi: Erken Rönesans mimarisinin öncüsüdür.(1377-1446) Antik Roma kentlerini gezerek oralardaki ölçü ve oranları incelemiştir.
Yapıtları: Floransa katedralinin kubbesi
Foransa Pazzi Şapeli
Floransa Yetimler Yurdu
Floransa Pitti Sarayı

Erken Rönesansın ikince derece önemli mimarı Alberthi’ dir.(1404-1472). Yapıtlarında gotik etkiler görülür.
Yapıtları: Floransa Rucelai Sarayı


Heykeltıraşlık: Antik dönem heykellerindeki özellikler yeni yorumlarla Rönesans heykellerinde yeniden görülmeye başlar.

Donatello: (1386-1466) Erken Rönesans’ın en önemli heykeltıraşıdır.Antik dönemde güzelliğin ölçüsü olarak bilme insan vücudunu yeniden tanımış ve yapıtlarında bu oranları özenle uygulamıştır.
Yapıtları: St.George

Ghiberti (1378-1455):Yapıtlarında Rönesans’ın yanı sıra gotik üslubun etkileri görülür

Yapıtları: Floransa katedralinin Bronz kapılarındaki kabartmalar( İsmail’in Kurban Edilişi, Cennetten Kovuluş)

Verrocchio (1435-1488) :Erken Rönesans döneminde yaşamış olmasına karşın heykellerindeki coşku ve heyecan ifadesi daha sonra dönemlerin habercidir. Leonardo’nun ustasıdır.
Yapıtları: Venedik’te Colleane Ath heykeli

Masaccio, Brunelleshi, Donatello (en olgun sanatçılar)
Botiçelli, Alberti, Ghiberti (gotik etkileri sürdüren sanatçılar)

*

Artık her şey kalbime vuruyor. Yol içinde yollar gidiyorum. Ayrıntılara takılıyorum. .. Yol bir metafora dönüşüyor. Sonunda bir söz yankılanıyor içimde.
“Amor fati: Kaderi sev!''..YAZGINLA KENDİN OL..!
Kullanıcı avatarı
maialmila
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 1329
Yaş: 40
Kayıt: 13 Eyl 2010 5:50
Konum: Antalya
Teşekkür edildi: 91
Teşekkür alındı: 67 kere forum 62 Mesajlar

Re: Rönesans

Mesajgönderen maialmila » 09 Eki 2010 15:16

YÜKSEK RÖNESANS (ÇİNQUECENTO) 16.yy

Bu dönemin sanat merkezi Roma’dır. Rönesans sanatının en olgun dönemidir.
Yüksek Rönesans sanatçıları çok yönlü sanat etkinlikleri sürdürmüşlerdir.(resim, mimarlık ve heykeltıraşlık).

LEONARDO DA VİNCİ (1452–1519):
Bilim adamı ve çok yönlü bir sanatçıdır. Başladığı anıt heykellerinin birçoğunu yarım bırakmıştır.
—Yapmış olduğu resimlerde kompozisyon ve denge sorununu çözüme kavuşturmuştur.
—Sfumato (giderek erime) tekniği ile figürlere yumuşaklık ve canlılık kazandırmıştır.
—Tablolarında mekandan daha çok figür ön plandadır.
Yapıtları: Mona Lisa, Son Akşam yemeği

MİCHELANGELO (1475–1564)
Dönemin en tanınmış heykeltıraşıdır. Yapmış olduğu resimlerdeki figürler heykelsi bir görünüme sahiptir. Michelangelo’ya göre insan figürü resimde ve heykelde güzelliğin ölçümü, duyguların anlatım aracıdır.
—Heykellerinde, insan hareketlerinin yavaştan başlamanın, en canlı anını ya da ölüm anını en iyi biçimde ifade etmiştir.
—Heykellerdeki abartılı kıvrılmamalar (giysilerde, saçlarda) barok sanatın habercisi gibidirler.
Yapıtları: Sixtina kilisesinin tavan Frenkleri
Musa – Tutsak - Piyeta heykelleri

RAFFAEL (1483–1520):
Sanatçı yapıtlarındaki biçimleri olduğu gibi (gerçekçi bir görünümde) değil de imgesinde yarattığı ideal güzellik ölçülerine göre yapmıştır.
Raffael hareketli figürlerin yetkin kompozisyonunu sağlayabilmiş usta bir sanatçıdır.
Yapıtları: Atina okulu, Kont Baltazar Kostiglioni
Meryem ve İsa
*Yüksek Rönesans sanatçıları figürlerdeki plastik etkiyi güçleştirmişler, kompozisyon sorununu çözmüşlerdir.

HANS HOLBEİN (1497–1453)(Alman)
Tablolarında Türk halılarını kullandığı için, 15;16. yy halılarından bir grup ‘’Holbein Halısı’’ diye bilinir. Özellikleri portreleriyle tanınır.
Yapıtı: Erasmus


VENEDİK’TE VE KUZEY AVRUPADA RÖNESANS
İtalya’nın bir başka bölgesinde, Venedik’te, Rönesans resim sanatı Floransa ve Roma’dan farklı bir biçimde gelişir. Venedikli sanatçılar Kuzey Avrupa’dan yağlı boya kullanımını öğrendikleri için RENKÇİ bir üsluba sahiptirler. Floransa ve Roma da görülen FİGÜRATİF resim giderek önemini yitirir. MANZARA’da önem kazanır.

•Yüksek Rönesans dönemi

GENTİLE BELLİNİ (1429–1507)
Fatih döneminde İstanbul’a gelerek sarayda çalışmalarda bulunmuştur.
Yapıtı: Fatih portresi

GİORGİONE (1478–1576):
Yapıtlarında duygusal ve mitolojik konular görülür. Kadın figürlerinde başarılıdır. (Manzara önem kazanır)
Yapıtı: Fırtına

TİZİANO(TİTİAN) (1477–1576):
Yapıtlarında kullandığı renkleri ustaca dengeler ve seçer. Geleneksek kompozisyon kurallarının dışında bir bütünlük sağlar.
Yapıtları: ’’Meryem ile azizler’’, ‘’Lavinya’’


KUZEYDE (AVRUPA) RÖNESANSİtalya da erken Rönesans döneminde, Avrupa’da da sanatta önemli gelişmeler olur. 1420 lerde EYCK KARDEŞLER YAĞLI BOYAYI kullanmaya başlarlar.

HUBER-JAN VAN EYCK (15.YY)
Yağlıboyayı resim sanatına kazandırmışlardır. Artık ressamlar, yapıtlarındaki ince ayrıntıları kuyumcu titizliği ile işleyebilmişlerdir.
Yapıtları: Gent sunağı

PİETER BRUEGEL (1525–1569)(FLAMAN/BELÇİKA)
İnsan tiplerine çokça yer vermiştir. Konularını köylülerin günlük yaşamından seçmiştir. Gerçekçi ve mizahi bir üslubu vardır.
Yapıtları: Köy düğünü, çocuk oyunları, Hasat

ALBERT DÜRER (1471–1528)(ALMAN)
Gravür sanatçısıdır. Yağlıboya yapıtları da vardır.
Yapıtları: Adem’le-Havva, İsa’nın doğumu

MANİYERİZM (16.yy son çeyreği)

Bu sanat akımı, yüksek Rönesans’la Barok sanat arasında kısa süreli bir geçiş üslubudur.
Manier sözcüğü değersiz anlamında kullanılır.
Bu dönemde sanatçılar; çok uzatılmış figürler ve küçük başlı hareketli vücutlar yaparlar. Ayaklar yere basmaz.
Maniyerizm sanatçılarına göre; madem ki yüksek Rönesans sanatçıları her şeyin en yetkin olanını yapmıştır, onlarda alışılmış ölçülerin dışında bir şeyler yapmalıdır.

Bu, geleneksel mükemmellik arayışının dışındaki çalışmalar resim sanatında ışığın-rengin-figürün yandan keşfini sağlamış…… ve yeni sanat akımlarına öncülük etmiştir.

Maniyerizm dönemin temsilcileri

İtalyan TİNTORETTO 1518-1554_’’Son Akşam Yemeği’’
İtalyan CORREGGİO (barok dönemde de etkili)
İspanyol EL GRECO (1541-1614) ‘’Kont Orpazın Gömülmesi’’


BAROK SANAT (1600–1750):
Roma’da ortaya çıkar. Barok, ‘’düzgün olmayan inci’’ sözünden gelmiştir.
—Barok rejimde: ışık-gölge karşıtlığı çok belirgindir. Işık-renk ilişkisi önemlidir.
—Barok dönem heykellerinde ve dekorasyonunda; taşkın, kabarık, kıvrımlı,hareketli ve karmaşık formlar kullanılır.
—Barok dönem mimarisinde saraylar çok görkemli yapılır. Genel görümü etkileyici, şaşırtıcı ve ezici bir üstünlük duygusu verir. İç süslemeleri, dekorları, mobilyaları çok abartılıdır. Taban resimlerinde çok etkili perspektif kullanıldığı için tavan göğe doğru yükselip gidiyormuş duygusu verir. Fransa’da VERSAY SARAYI. Biz de DOLMABAHÇE SARAYI.

—Bu dönemin en önemli mimarı İtalyan BARROMİNİ (1599-1667)Roma’da St. İvo Kilisesi

—En ünlü heykaltraşı BERNİNİ’dir.(1598–1680) ‘’Apollon’’

Artık her şey kalbime vuruyor. Yol içinde yollar gidiyorum. Ayrıntılara takılıyorum. .. Yol bir metafora dönüşüyor. Sonunda bir söz yankılanıyor içimde.
“Amor fati: Kaderi sev!''..YAZGINLA KENDİN OL..!
Kullanıcı avatarı
maialmila
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 1329
Yaş: 40
Kayıt: 13 Eyl 2010 5:50
Konum: Antalya
Teşekkür edildi: 91
Teşekkür alındı: 67 kere forum 62 Mesajlar

Re: Rönesans

Mesajgönderen maialmila » 09 Eki 2010 15:18

BAROĞUN SON DÖNEMİ (15. Luvi zamanı) ROKOKO olarak adlandırılır.


RÖNESANS İLE BAROK SANAT

1.Rönesans’ta yüzeysellik, Barok’ta derinlik vardır.
2.Rönesans sakin ve durgun, Barok hareketli ve karmaşıktır.
3.Rönesans’ta çokluk, Barok’ta bütünlük vardır.
4.Rönesans’ta çizgi-dönem, Barok’ta ışık-gölge vardır.

İTALYA’DA BAROK SANAT

Mimar: BARROMİNİ
Heykeltıraş:BERNİNİ
Ressamlar:CARAVAGGİO (1573-1610)
Yapıtlarında kullandığı güçlü ışık-gölge karşıtlığı kendinden sonraki Barok sanatçılarını da etkilemiştir.
Rönesans’ta gördüğümüz ideal güzellik arayışında farklı olarak olayları ve doğayı aslına uygun olarak gerçekçi doğalcı bir tarzda ele almıştır.Gerektiğinde çirkinliği ve sefilliği çekinmeden çizebilmiştir.
Yapıtı: “Kuşkulu Tomas” “Yılana Basan İsa”
Diğer Sanatçılar:CORREGGİO,CARRACCİ, DEVİ, ve TİEPOLO dur.

İSPANYA’DA BAROK SANAT

DİEGO VELAZQUEZ (1599-1660)
Barok dönemde İspanya’nın en tanınmış ressamıdır. Nesnelerin niteleyici yönünü ışık ve renkle vurgulamıştır.Ayrıntıları, tek tek çizmek yerine uyguladığı teknikle hissettirir.Uzun süre saray ressamı olarak çalışmasına karşın günlük yaşamın
çelişkilerini gösteren gerçekçi konularda işlemiştir.
YAPITLARI: Los Meninos, Su satıcısı, Soytarı,Aynadaki Venüs

ESTABAN MURİLLO (1618-1682) :İspanya’nın yoksul insanlarını, sokak çocuklarının yaşamlarını anlataN tablolar yapmıştır.
YAPITLARI: Kavun Yiyenler, sokak çocukları

FLAMAN (BELÇİKA) BAROK SANATI

RUBENS (1577-1640)
Tüm Avrupa da önemli bir yere sahip olan sanatçı yapıtlarında hareketli ve karmaşık figürlü mitolojik- alegorik konuları işlemiştir.Sanatçı yapmış olduğu manzara resimlerinde yeryüzüne,gökyüzünden daha fazla oranda yer vermiştir.
YAPITLARI: Barışın yararı alegorisi, Av sahnesi, Çarmıhın kaldırılması,Amazonların savaşı, Tarla dönüşü.

VAN DAYC (1599-1641)
Rubens’in öğrencisidir.İngiltere’de uzun yıllar kraliyet ressamı olarak çalışmıştır.İngiliz resim sanatını önemli ölçüde etkilemiştir.
YAPITI: Kral I. Charles

ALLEGORİ: Tasarımların (tasavvurların) kişileştirilerek doğada (gerçekte)olmayan biçimiyle betimlenmesidir.


BAROK DÖNEM HOLLANDA SANATI

Felemenkler ikiye ayrılıp; güneyde Katolik Flamanlar(Belçika) ve kuzeyde de Protestanlar olunca, bu durum her iki tarafın sanatına da yansımıştır.
Hollandalılar Protestan oldukları için dinsel konuların resim malzemesi olmasını yadsımışlardır.
Portreler, manzaralar ve kentsoylu insanların görkemini yansıtan yapıtlar üretilmiştir.
Bu dönemde ressamlar işlemiş oldukları konular bakımından uzmanlaşırlar:

A.Portre ve grup konularını işleyen ressamlar:

Beyaz yakalar ve kolluklar bu grubun en önemli özelliğidir.

REMBRANDT(1606-1669): Hollanda baroğunun en önemli sanatçısıdır.Ressam ve gravürcüdür.Dinsel konular da işlemiştir.Yapıtlarında ışık-gölge karşıtlığı çok belirgindir.Işığın parlattığı yüzeylerde kullanılan renkler ve fırça izleri
Rembrandt’a özgü bir uygulamadır.Çok sayıda kendi portresini yapmıştır.

YAPITLARI:Anatomi Dersi,Gece Nöbeti,Kendi Portreleri

HALS (1580-1666):Yapıtlarında kıvrak fırça vuruşları belirgindir.

YAPITLARI: Hille Bobbe,Ziyafet.

B.Manzara Ressamları:

Artık manzara da tek başına resmin konusu olmaya başlar.Gökyüzü asıl tablonun dörtte üçü kadardır.

HOBBEMA(1638-1709): Middelharnes Yolu

RUİSDAEL(1628-1682):Yeldeğirmeni,Yahudi Mezarlığı

C.Ev İçi Ressamları:

Konu genellikle ev içinde geçer.İçeriye kapıdan ve pencereden ışık süzülür.Yerler parke döşemedir.

VERMEER(1632-1675): Aşçı Kadın,Atölyede Ressam,Müzik Dersi

PİETER HOOCH(1629-1677):Evin içinde Anne-Çocuk.

TERBORCH(1617-1681):Komer
**


NİZAMİ ÇUBUK(alıntı)

Artık her şey kalbime vuruyor. Yol içinde yollar gidiyorum. Ayrıntılara takılıyorum. .. Yol bir metafora dönüşüyor. Sonunda bir söz yankılanıyor içimde.
“Amor fati: Kaderi sev!''..YAZGINLA KENDİN OL..!
Kullanıcı avatarı
maialmila
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 1329
Yaş: 40
Kayıt: 13 Eyl 2010 5:50
Konum: Antalya
Teşekkür edildi: 91
Teşekkür alındı: 67 kere forum 62 Mesajlar

Re: Rönesans

Mesajgönderen maialmila » 09 Eki 2010 15:21

Rönesans’ta gök bilimi
* Kopernik Güneş merkezli güneş sistemi modelini fikir olarak ortaya attı.
* Koperniğin fikri Galile ve Kepler tarafından savunuldu, geliştirildi ve düzeltildi.
* Kepler Güneş’in çevresindeki gezegenlerin hareketini belirleyen bir yasalar sistemi olduğunu düşünen ilk kişi oldu.
* Çekimi hareket yasalarıyla tanımlayan Newton oldu. Böylece gezegenlerin hareketine makul bir açıklama getiren ilk kişi de o oldu.Aynı zamanda yansıtıcı teleskobu icat etti.
*
alıntı

Artık her şey kalbime vuruyor. Yol içinde yollar gidiyorum. Ayrıntılara takılıyorum. .. Yol bir metafora dönüşüyor. Sonunda bir söz yankılanıyor içimde.
“Amor fati: Kaderi sev!''..YAZGINLA KENDİN OL..!
Kullanıcı avatarı
maialmila
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 1329
Yaş: 40
Kayıt: 13 Eyl 2010 5:50
Konum: Antalya
Teşekkür edildi: 91
Teşekkür alındı: 67 kere forum 62 Mesajlar

Re: Rönesans

Mesajgönderen maialmila » 09 Eki 2010 15:25

BİLİMLER
*
Matematik
Bu dönemde Avrupa’da canlanan ticari ilişkiler çok sayıda ticari aritmetik kitabı yazılmasını sağladı. Yeni bir dünyanın açılması ticari matematiğe ilgiyi artırmıştı. İkinci derece denklemleri tamamıyla üçüncü derece denklemlerinin de bazı özel durumları koni kesitleri yardımıyla çözülmüştü.
Üçüncü ve dördüncü derece denklemlerin çözümü 16.yüzyılda İtalyan matematikçilerin en önemli başarısı olmuştur. Cardano bir denklemin kaç tane köke sahip olabileceği meselesini ele alarak üçüncü ve dördüncü derece denklemlerinin genel teorisini tartışmaya açmıştır. Bütün kökleri bulmak için sadece negatif sayılara değil kompleks sayılara da ihtiyaç olduğunu düşünmüş, kökler arasındaki ilişkileri ortaya koymuştur. Dördüncü derece denklemin çözümünü cebirsel formülle ifade etmek mümkün hale gelmiştir.
Yine bu dönem geometrisinde perspektif konusuyla ilgili çalışmaların ön plana geldiği görülmektedir Albert Dürer, Leonardo da Vinci’ye göre resim yapma bir bilimdir ve bütün bilimler gibi matematiğe dayanmak zorundadır. Çünkü matematiksel açıklamalar ve ispat yöntemini izlemeyen hiçbir araştırmaya bilim denemez. Rönesans döneminde sanat bir bilgi biçimi ve bilim olarak kabul edilmiştir. Uzayın yapını anlamak ve tabiatın bazı sınırlarını keşfetmek en büyük amaçtır.tabiatın araştırılmasının en etkili aracı da matematiktir.

Astronomi
Dünyaya ilişkin görüşler değişirken Copenicus, evren anlayışına yeni bir düzen getirdi. Dünya bu düzen içinde yeni bir yörüngeye oturmuş oldu. Copernicus Batlamyus’tan daha basit ve gök olaylarının hesabını veren güneşi merkeze alan bir sistemi kurmayı başardı.

Biyoloji ve Tıp
12. 13. ve 14. yüzyıllarda Arapçadan Latinceye çevrilen biyoloji ve tıp eserleri bu dallardaki mevcut bilginin batıya aktarılmasını sağlarken 15. yüzyıldaki keşif seyahatleri yeni bitki ve hayvan örtüsüyle karşılaşılmasına sebep olmuştur. 15. yüzyılda yazılan eserlerin bir kısmı o güne kadar bilinen hemen tüm hayvan ve bitkileri içeren ansiklopedik eserlerdir. Bu yüzyıldaki biyoloji eserleri genellikle resimlidir. Sanattaki hakim görüş doğayı mümkün olduğu kadar değişiklik yapmadan aksettirmektir(Naturalizm). Bunu yapabilmek için de genellikle sanatkarlar canlı üzerinde araştırmalar yapmışlardır.Örneğin Leonardo da Vinci canlıyı daha iyi tanıyabilmek için onun anatomik yapısını ayrıntılı bir şekilde incelemiştir.
*
alıntı

Artık her şey kalbime vuruyor. Yol içinde yollar gidiyorum. Ayrıntılara takılıyorum. .. Yol bir metafora dönüşüyor. Sonunda bir söz yankılanıyor içimde.
“Amor fati: Kaderi sev!''..YAZGINLA KENDİN OL..!
Kullanıcı avatarı
maialmila
Bilgisiz Bilgin
Bilgisiz Bilgin
 
Mesajlar: 1329
Yaş: 40
Kayıt: 13 Eyl 2010 5:50
Konum: Antalya
Teşekkür edildi: 91
Teşekkür alındı: 67 kere forum 62 MesajlarBenzer Başlıklar

Rönesans
Forum: Kendi Çektiğiniz Fotoğraflar
Yazar: bilginsan
Cevaplar: 17

Dön Tarih

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir